Over Bedrijfskring Lelystad

De tijd staat niet stil en de wereld om ons heen verandert met de dag. Als ondernemer moet je kunnen anticiperen op deze veranderingen. BKL wil mee veranderen om voor haar leden een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Voor BKL betekent dit: focus op haar kerntaken. De BKL is een organisatie die een faciliterende rol heeft voor haar leden. Bedrijven die niet zijn aangesloten, profiteren hier niet van.

Visie

Lelystad is een prachtige stad om te ondernemen. Door in onze stad optimaal samen te werken zijn wij onderscheidend, aantrekkelijk en succesvol. Bedrijfskring Lelystad kan door het verbinden en versterken van ondernemers een relevante synergetische rol vervullen.

Missie

Wij stimuleren, ondersteunen en verbinden lokale ondernemingen.

Kernwaarden

Wij werken geïnspireerd, in verbondenheid, met passie en vastberadenheid.

Strategie

Wij willen impact maken op ondernemerschap in Lelystad. Wij hebben daartoe drie strategische methoden om onze missie te effectueren: 

  • Netwerken = verbinden en stimuleren van lokale ‘business’
  • Kennis delen = elkaar versterken door het bundelen van krachten, delen van kennis en ervaringen
  • Belangenbehartiging = het vertegenwoordigen van de belangen van de leden

Deze strategische doelen maken wij concreet zodat ze behapbaar, haalbaar, meetbaar en concreet zijn.

Speerpunten

 Om onze strategie realiseerbaar te maken moeten wij keuzes maken. Wat doen we wel en wat doen we niet. Hiertoe zijn onze 5 speerpunten benoemd: