Veiligheid

Zowel Larserpoort, als Noordersluis zijn in het bezit van het veiligheidscertificaat. De BKL biedt ook graag ondersteuning aan haar leden op de andere bedrijfsterreinen om het certificaat te verkrijgen. In mei 2023 is mede op initiatief van de BKL de intentieverklaring voor Oostervaart getekend, de verwachting is dat het traject eind 2023 wordt afgesloten met
het behalen van het certificaat.

Gemeente Lelystad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om in overleg met de BKL te zorgen voor veilig bereikbare en
schone industrieterreinen.

Veiligheid is een belangrijk goed voor alle ondernemers. BKL is hierin actief op verschillende fronten.

Een veiliger Lelystad

Onze bedrijfskring bestaat uit ondernemers in een breed scala aan sectoren. Zo hebben we ook een aantal leden dat zich heeft toegelegd op de beveiligingssector. Ondernemers die betrokken zijn in de regio, vooral dienstverlenend zijn ingesteld en die weten wat er bij hun collega's en in de maatschappij speelt.

Heb je (fysieke) beveiliging nodig voor jouw bedrijf, tijdens een evenement, bijeenkomst, op een terrein of bouwplaats of tijdens een calamiteit? Je kunt altijd een beroep doen op één van onze leden uit de beveiligingssector!

Ook voor een vrijblijvende kennismaking en een goed en gedegen advies staan zij u graag te woord.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Deze samenwerking streeft ernaar om het bedrijventerrein ‘schoon, heel en veilig’ te maken en te houden.

De basis voor de veiligheidsbeleving ligt in een onderzoek wat wordt uitgevoerd op het bedrijventerrein, waaronder een enquête bij ondernemers. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden er doelstellingen geformuleerd en prioriteiten gesteld. Deze prioriteiten dienen als basis voor het werkplan voor de komende tijd. Door een onafhankelijke keuringsorganisatie wordt getoetst of alle partijen hun bijdrage hebben geleverd om het keurmerk te behalen. Het keurmerk is een mooi instrument om gestalte te geven aan het proces om het bedrijventerrein een hogere veiligheidsbeleving te geven, het werkklimaat te verbeteren en betrokkenheid van alle partijen te vergroten. Dit keurmerk vormt een prima basis voor blijvende samenwerking en blijvende veiligheid van het bedrijventerrein.

Wanneer er interesse is vanuit ondernemers op een bedrijventerrein Oostervaart, kan je contact opnemen met Monique van Rijn, specialist veiligheid afdeling Facilitair, Advies en Beheer Veiligheid van gemeente Lelystad. mem.van.rijn@lelystad.nl