Veiligheid

Zowel Larserpoort, als Noordersluis zijn in het bezit van het veiligheidscertificaat. De BKL biedt ook graag ondersteuneng aan haar leden op de andere bedrijfsterreinen om het certificaat te krijgen.