Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk goed voor alle ondernemers. BKL is hierin actief op verschillende fronten.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Deze samenwerking streeft ernaar om het bedrijventerrein ‘schoon, heel en veilig’ te maken en te houden.

Zowel Larserpoort, als Noordersluis zijn in het bezit van het veiligheidscertificaat. De BKL biedt ook graag ondersteuning aan haar leden op de andere bedrijfsterreinen om het certificaat te verkrijgen. In mei 2023 is mede op initiatief van de BKL de intentieverklaring voor Oostervaart getekend, de verwachting is dat het traject eind 2023 wordt afgesloten met het behalen van het certificaat.

Gemeente Lelystad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om in overleg met de BKL te zorgen voor veilig bereikbare en schone industrieterreinen.

De Commissie Veiligheid: Samenwerking voor Veilig Ondernemen in Lelystad

De BKL heeft een speciale commissie veiligheid om ondernemers vrijblijvend laagdrempelig te helpen bij allerlei veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Of het nu gaat om preventieve maatregelen, veiligheidsadvies of het bespreken van specifieke uitdagingen waar u als ondernemer mee te maken heeft.

Zij staan klaar om u te helpen. Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u meer weten over b.v. ondermijning, cybersecurity, camerabeveiliging, KVO-B of andere veiligheidsonderwerpen? Aarzel dan niet om contact met hen op te nemen via telefoonnummer 06 23669972 

Bedrijfskring LelystadGemeente LelystadVeilig Ondernemen Flevoland (SBBF) en PVO Midden-Nederland trekken gezamenlijk op om ondernemers hierbij te helpen. Laten we samen werken aan een veilig toekomst.

BKL Veilige Busroute

Op woensdag 26 januari 2022 vond de BKL Veilige Busroute plaats. Van de 15 lokale fracties hadden zich 9 fractieleiders aangemeld. Er waren afgevaardigden van VVD, PVV, Inwonerspartij, Leefbaar Lelystad, PvdA, Mooi Lelystad, D66, CDA en Partij voor Logisch Beleid. Ook Omroep Flevoland was aanwezig en maakte een mooie reportage, bekijk hem hier. Bekijk hier het verslag en de resultaten van de BKL Veilige Bustour 2022. Het bestuur van de BKL heeft besloten om zich in te zetten om een concreet aantal verbeteringen doorgevoerd te krijgen. Periodiek zullen wij onze leden informeren over de voortgang van de verbeterpunten. 

Aanleiding bustour

In augustus 2021 stuurden wij als Bedrijfskring Lelystad de notitie ‘Wensen aan de politiek’ richting de Lelystadse politiek. Hierin deelden we onze speerpunten voor een goed ondernemersklimaat in onze stad. Want een zich ontwikkelende stad gedijt bij een goed vestigingsklimaat voor zittende en nieuwe ondernemingen.