Speerpunten

Speerpunten

 Om onze strategie realiseerbaar te maken moeten wij keuzes maken. Wat doen we wel en wat doen we niet. Hiertoe zijn onze 5 speerpunten benoemd:

  • Arbeidsmarkt
  • Energie & duurzaamheid
  • Economie
  • Infrastructuur
  • Veiligheid

Ieder speerpunt is de verantwoordelijkheid van een commissie, onder leiding van een bestuurslid van de BKL. Commissieleden zijn betrokken ondernemers die op het specifieke speerpunt hun kennis, ervaring en inzet willen delen. Commissies leggen voorstellen voor aan het bestuur zodat het bestuur de besluiten kan nemen. Zij doen dit met betrekking tot Netwerken, Kennis delen, Belangenbehartiging op het gebied van het betreffende speerpunt.