Documenten

Algemene ledenvergadering
Bekijk de documenten van de Algemene Ledenvergadering 2023. 

Infographic van het jaarplan
De jaarcijfers van Bedrijfskring Lelystad zijn samengevat in een infographic. Ons afgelopen ledenjaar uitgedrukt en verbeeld in cijfers. Download hier de infographic 2022-2023 van Bedrijfskring Lelystad.

Jaarplan
Het jaarplan voor 2022-2023 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
Download hier het definitieve jaarplan 2023-2024 van Bedrijfskring Lelystad.

Gedragscode
Het doel van de gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in de BKL door haar leden en andere belanghebbenden, alsmede het bevorderen van de professionaliteit en het voorkomen van integriteitsrisico's. Lees hier de gedragscode Vereniging Bedrijfskring Lelystad.

Privacy statement
Vereniging Bedrijfskring Lelystad is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld het ondernemersklimaat in Lelystad te optimaliseren. In dat kader organiseert de BKL onder meer events en informeert zij haar leden middels nieuwsbrieven. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelt de BKL als verwerkingsverantwoordelijke betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. De BKL respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens de BKL verwerkt en voor welk doel dat gebeurt.