BKL ViZi

De BKL is er voor alle Lelystadse ondernemers, maar in de praktijk zijn de meeste leden toch mannen. Met deze damestafel hopen we dat ondernemers elkaar kunnen versterken waar nodig. BKL vindt het belangrijk dat kwaliteit en professionaliteit in een dergelijk netwerk voorop staat. 

De start van ViZi

Als naam voor de damestafel is gekozen voor ViZi, wat staat voor 'Vrouwen in Zaken inspireren'. Na een enquête om de behoefte voor een damestafel te peilen werd positief gereageerd. Er bleek duidelijk vraag naar een speciaal platform voor vrouwelijke ondernemers, mits dit zakelijk van inhoud zou zijn. Sinds 2021 organiseren wij een aantal bijeenkomsten per jaar met destijds start een kickoff bijeenkomst om de missie voor ViZi te formuleren.  

De damestafel is voor vrouwelijke ondernemers met minimaal 5 medewerkers. Uitgangspunt is zakelijk en verdieping zoeken in ondernemerschap en werkgeverschap. Op uitnodiging kan worden deelgenomen aan deze groep