Updates commissie arbeidsmarkt

Mei 2023

De arbeidsmarktcommissie heeft een aantal speerpunten om de arbeidsmarktsituatie in Lelystad te verbeteren. Om deze speerpunten concreter te maken en vervolgens doelen en verbeteracties te formuleren, organiseerde de BKL op 11 mei jl. de Arbeidsmarkt Conferentie. Tijdens deze bijeenkomst konden deelnemers samen aan de slag om dit gezamenlijke probleem aan te pakken. Onderdeel van het programma was een bijdrage van spreekster Kirsten de Roo, schrijfster van het boek 'Personeelstekort begint bij jezelf'. Ook werden de ervaringen van Lelystadse werkgevers besproken die met een enquête voorafgaand aan de conferentie waren verzameld. Hier lees je een inhoudelijk verslag van de bijeenkomst.

December 2022

Afgelopen week kwam de arbeidsmarktcommissie voor de tweede keer samen. Deze groep enthousiaste specialisten hebben als gezamenlijke missie ‘onze stad een beetje mooier maken’ en dan specifiek de arbeidsmarktsituatie in onze stad verbeteren. 

Aandachtspunten en vragen die tot nu toe werden besproken:

  • Het is belangrijk om talenten in de stad houden
  • Hoe kunnen bedrijven en onderwijs (nog) meer naast elkaar staan?
  • Huisvesting en vervoer is belangrijk aandachtspunt, dat succes in de weg staat 
  • Hoe sluiten gemeente- en provincievisie aan t.a.v. huisvesting, arbeid, opleiden en leren in de stad
  • Hoe kunnen we voor elkaar krijgen dat er altijd stageplekken zijn?
  • Hoe betrekken we lokale werkgevers en wat hebben zij nodig? 

In het nieuwe jaar zal deze commissie gesprekken organiseren met BKL leden om samen het plan van aanpak te maken. Heb je input voor of vragen aan de commissieleden? We horen het graag via sandrakamp@bedrijfskring.nl.

November 2022

Op 3 november ging de arbeidscommissie van start, waarbij de commissieleden kennis maakten en belangen en aandachtspunten werden gedeeld. De eerste acties zijn geformuleerd, binnenkort doen we verslag over deze nuttige bijeenkomst. 

Speerpunten van de commissie zijn om Lelystadse vacatures van leden bij elkaar te brengen en te kijken naar manieren om de inkomende en uitgaande pendel van werknemers in balans te brengen. Veel Lelystedelingen werken buiten onze stad, terwijl bedrijven staan te springen om goed personeel. Hoe brengen we deze bij elkaar?

Bekijk hier de leden van de Commissie Arbeidsmarkt

Wil jij meedenken over dit (complexe) vraagstuk en zie jij kansen om de arbeidsmarktsituatie in onze stad te verbeteren? Sluit je aan en help met oprichten van deze belangrijke commissie. Mail naar Sandra Kamp via sandrakamp@bedrijfskring.nl of stuur een chat via de BKL app.