Nieuwjaarsrede 2021

Goedenavond dames en heren, wat fijn dat u er vanavond weer allemaal bij bent, al is het dan via de livestream. Laten we er met elkaar een gezond en succesvol jaar van maken. The show must go on. 

Dat geldt zeker voor al onze leden voor wie het afgelopen jaar een slecht jaar is geweest. Met de BKl willen we vooral naar de toekomst kijken en hoe we met elkaar dingen kunnen doen om zo snel mogelijk uit de crisis te komen. Er zijn wel een paar dingen die we met elkaar kunnen doen. Samen als leden van de Bedrijfskring Lelystad maken we de show.

Onze leden Geert Jan Pastoor van Pastoor Consult, Sylvain van Ligtenberg van Enodes, Jan Wind van de PI Lelystad en Edwin Visser van MTH hebben afgelopen periode het initiatief genomen om een energiecollectief voor bedrijfskringleden te starten.  Ons streven is dat iedereen door deelname aan het collectief in ieder geval zijn contributie van de Bedrijfskring kan terugverdienen. Voor grotere energieverbruikers kan dat zelfs duizenden euro’s voordeel opleveren. Des te meer er meedoen des te meer voordeel. Dus start het jaar goed, pak je energienota erbij en maak een afspraak via de BKL. Samen zijn we sterker.

We kunnen ook stappen zetten in de samenwerking met de gemeente en andere door de overheid gesubsidieerde instellingen. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente Lelystad zo’n 6 procent bij lokale ondernemers inkoopt. Dat kan veel beter. Ter vergelijking, in Dronten is dat 27%. Op een begroting van honderd miljoen zijn dat tientallen miljoenen die direct weer in de stad worden geïnvesteerd in plaats van daarbuiten. Lokaal inkopen is een directe verbetering van de werkgelegenheid. Lokale ondernemers sponsoren lokale maatschappelijke en sociale initiatieven met geld en bestuurlijke inspanningen. Lokale medewerkers ondersteunen de lokale middenstand en zijn het cement van de verenigingen. Zullen we er dit jaar nu eens echt werk van maken? Samen zijn we gezonder.

Ook onderling kunnen wij als leden nog veel meer voor elkaar betekenen. Dat willen we makkelijker maken. Daarom zijn we begonnen met het ontwikkelen van een app. In Corona tijden eigenlijk onmisbaar om te kunnen netwerken met de collega bedrijven. Makkelijk om een aanbieding aan de leden te doen. Goed idee om je inkoopvraag te stellen. En als je wilt, leg je contact met een ander bedrijfskring lid. Samen kunnen we beter.

Zo meteen gaan we prijzen uitreiken: pluim, impact en inspiratie. Stuk voor stuk ondernemers die kansen gezien en gepakt hebben, gestart, vernieuwd of omgebouwd zijn of maatschappelijk een mooie bijdrage geleverd hebben. Met elkaar hebben we de Lelystadse samenleving afgelopen jaar aan de gang gehouden door initiatief te nemen en te ondernemen. Samen kunnen we veel.

Rond de kerst kreeg ik een bericht van Bob Witte die na 40 jaar stopt met de straatnamencommissie van de gemeente Lelystad. Bob, oud voorzitter van de BKL en gepensioneerd ondernemer. Dank je wel voor je langdurige inzet. Ook dank je wel Marnix Binnema voor je inzet als bestuurslid. Welkom Claudia Prins en Dennis Geerlings als nieuwe bestuursleden. Samen komen we verder.

The show must go on. Proost!

Voorzitter Bedrijfskring Lelystad
Dirk Jan Verdoorn