Vertraging project verbreding A6 Rijkswaterstaat

19/07/2022

In het afgelopen jaar hebben wij een inventarisatie gedaan rondom de verbreding van de A6. BKL wil alles doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat onze leden de ruimte hebben, krijgen en nemen om te ondernemen. Goede bereikbaarheid van onze stad en dus bedrijven is daarvoor van belang. (lees het bericht wat we hierover deelden begin dit jaar).

Helaas is nu gebleken dat er vertraging ontstaat voor het project verbreding A6 Rijkswaterstaat vanwege een tekort aan stikstofdeskundigen. Snelwegen en waterprojecten worden later aangepakt door tekort aan stikstofexperts. De minister van Infrastructuur en Waterstaat schreef op 23 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer welke 11 stikstofgevoelige aanlegprojecten prioriteit krijgen en als eerste worden gestart. Hier valt het project verbreding A6 Almere Oostvaarders – Lelystad voorlopig niet onder. Lees meer op de website van Rijkswaterstaat.