Inhoudelijk verslag BKL Veilige Bustour

04/02/2022

Op woensdag 26 januari 2022 vond de BKL Veilige Busroute plaats. Van de 15 lokale fracties hadden zich 9 fractieleiders aangemeld. Er waren afgevaardigden van VVD, PVV, Inwonerspartij, Leefbaar Lelystad, PvdA, Mooi Lelystad, D66, CDA en Partij voor Logisch Beleid. Ook Omroep Flevoland was aanwezig en maakte een mooie reportage (bekijk hem hier).

Aanleiding bustour

In augustus 2021 stuurden wij als Bedrijfskring Lelystad de notitie ‘Wensen aan de politiek’ richting de Lelystadse politiek. Hierin deelden we onze speerpunten voor een goed ondernemersklimaat in onze stad. Want een zich ontwikkelende stad gedijt bij een goed vestigingsklimaat voor zittende en nieuwe ondernemingen.

In de top 3 van deze notitie staat ‘veilige en schone bedrijventerreinen’. Een onderwerp waarover wij en sommige individuele leden al jaren over in gesprek zijn met de gemeente. Om ons standpunt verder te onderbouwen, hebben we met vertegenwoordigende leden van de verschillende Lelystadse bedrijventerreinen per terrein verbeterpunten geïnventariseerd die we met de BKL Veilige Busroute hebben toegelicht.

Inventarisatie verbeterpunten per bedrijventerrein

In dit verslag gaan we inhoudelijk dieper in op de verbeterpunten op de bezochte Lelystadse bedrijventerreinen (op volgorde van de gereden route):

 1. Zilverpark
 2. Middendreef
 3. Noordersluis
 4. Flevopoort IV (Apolloweg)
 5. Flevopoort IV (Artemisweg)
 6. Zuiderpark
 7. Oostervaart 

Nieuwsgierig naar de foto's die werden gemaakt tijdens de bustour? Bekijk ze in het fotoalbum.

1. Zilverpark

De eerste stop was bij het Zilverpark. Hier legde Anne Hessels van Hessels & Hessels Hypotheken en Verzekeringen uit welke gevaarlijke situatie zich hier voordoen. Wat meteen opvalt zijn de niet werkende verkeerslichten en de verkeersregelaars. Een plek die als de verkeerslichten wel werken al zorgt voor zeer gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Tegenover supermarkt Vomar staat een viskraam en pinautomaat wat de situatie onoverzichtelijk maakt. De ondernemers hebben als wens om de zilverparkkade in richten als fietsersgebied waar auto’s te gast zijn, nu wordt hier vaak hard gereden waar de straat niet op berekend is. Anne merkt zelf klachten van klanten en ook personeel parkeert bij voorkeur niet in de zilverparkgarage omdat ze vanaf daar rond de spits niet op de openbare weg komen.

Verbeterpunten Zilverpark

 • Verkeersgevaarlijke oversteekplaats voor fietstunnel Muntstraat kruising met Neringweg.
 • Geen bestemmingsverkeer rijdt over de Zilverparkkade.
 • Veel te hoge snelheid over de zilverparkkade.
 • Er wordt bij de muntstraat geparkeerd door bezoekers van een supermarkt in de stadhuisstraat.
 • Uitrit voor auto's uit de Reaalhof / Zilverparkgarage naar middenweg met kruising fietspad levensgevaarlijk (zeker nu door extra fietsverkeer Porteum).

2. Middendreef

Bij de Middendreef stoppen we bij Multi Copy Lelystad waar we meteen merken hoe lastig het is om met een grote bus of vrachtwagen bij de bedrijven te komen. Door het parkeren van de auto’s langs de weg is de middendreef moeilijk toegankelijk voor bevoorrading. Een week voor de bustour was een vrachtwagen van PostNL in botsing gekomen met een geparkeerde personenauto. Ook ontstaan gevaarlijke situaties met de vele fietsers van Porteum legt Bert van Monsjou uit. Er zijn bedrijfsverzamelgebouwen met klanten die geen gebruik kunnen maken van de parkeerterreinen achter de gebouwen. Een oplossing zou een parkeerverbod zijn langs de weg en het aanleggen van parkeerplaatsen in de brede berm.

Verbeterpunten Middendreef

 • Ontoereikend aantal parkeerplaatsen bestemmingsverkeer.
 • De weg is officieel nog een bouwweg, vrachtverkeer derhalve gedwongen half op de weg vracht te lossen.

3. Noordersluis

Op Noordersluis stuiten we op een aantal ongewenste situaties die Sieger Siderius van De Wilde / Siderius-Advies toelicht. Er zijn onveilige situaties voor fietsers door het ontbreken van fietspaden en veilige oversteekplaatsen. Het parkeerterrein voor vrachtwagens wordt vaak gebruikt door buitenlandse chauffeurs voor overnachting. Doordat er echter geen voorzieningen zijn, geeft dit sanitaire overlast wat zorgt voor onhygiënische situaties met menselijke uitwerpselen. Dit probleem komt overigens op meer plekken in Lelystad voor. De oplossing zou zin om elders in de stad een plek te ontwikkelen die hierop is ingericht. Sommige gevestigde bedrijven zorgen voor overlast (geur, onderhoud en gebruik gebouwen e.d.). Ook worden gebouwen gebruikt voor onrechtmatige bewoning en illegale activiteiten.

Hierdoor is er behoefte aan meer wet- en regelgeving en vooral handhaving.

Verbeterpunten Noordersluis

 • Handhaving ontbreekt ondanks KVO afspraken.
 • Asbestplaat op een bedrijfspand (zeer onveilig als het waait).
 • Fietspaden niet toereikend.
 • Onveilige fietsoversteekplaatsen (Delifrance en Kolkweg).
 • Openbaar vervoer niet toereikend.

4. Flevopoort IV (Apolloweg)

Bij de Apolloweg wordt minder gemaaid dan eerder en in de winter wordt slechts de helft van de wegen geveegd. Johannes Hoogland van B&B de Valkenhorst geeft aan dat bedrijven zich niet altijd houden aan parkeren op eigen terrein.

Verbeterpunten Flevopoort IV (Apolloweg)

 • Handhaving op het bestemmingsplan
  • Geen auto’s op straat parkeren
  • Ondernemers wonen daadwerkelijk bij bedrijfspanden
  • Geen kleinschalige autohandelaren
  • Geen hoogbouw (max. 8,5m)
  • Geen kavels samenvoegen
  • Geen nieuwe bedrijven toelaten zonder de verplichting te gaan wonen.
 • Het weer opnieuw opstarten van het behalen van het Veiligheidskeurmerk. KVO.
 • Wegen te smal.
 • Bermonderhoud niet op orde.
 • Er wordt onvoldoende sneeuw geruimd.
 • Geen (goede) busverbinding.
 • Geen goede ontsluiting / toegangswegen, vooral als men vanaf ons terrein naar Lelystad wil.

5. Flevopoort IV (Artemisweg)

Bedrijfsleider Christian Reichow van UXEM Flexible Foams vertelt over de situaties die op hun deel van het bedrijventerrein voorkomen. Er zijn veel leegstaande panden waardoor er illegale zaken gebeuren buiten werktijden. Ook racen veel auto’s met 80 tot 100 km per uur over de smalle wegen. Er is geen bushalte op het terrein en er is geen aansluiting op de A6. De ondernemers op het terrein voelen zich niet gehoord door de gemeente hierin. Er is behoefte aan camerabewaking.

Verbeterpunten Flevopoort IV (Artemisweg)

 • Handhaving parkeren op (smalle) straat ontbreekt, vooral in de bochten bij autobedrijven is het heel gevaarlijk. En vrachtwagens kunnen er vaak niet door.
 • Geen openbaar vervoer – bushalte erg nodig.
 • Bewaking is nodig, veel overlast (illegale bezigheden in huurpanden, dumpen afval, vissers/ recreanten etc).
 • Geen handhaving bestemming (milieuklasse IV met bijbehorende regels) = geen bewoning toegestaan! Er wordt illegaal gewoond boven enkele huur eenheden, veel leegstand (verloedering), brandgevaar, inbraak. Camera bewaking is aan te raden.

6. Zuiderpark

Als de bus vervolgens in de richting rijdt van Zuiderpark valt de slechte toegang tot het bedrijventerrein met in contrast de mooie bedrijfspanden gelijk op. Er ligt overal veel afval van de restaurants KFC en Macdonalds. Floris Kruijsifix van Ekris Flevoland vertelt over illegale activiteit zoals prostitutie en dealen die er plaatsvinden. Ze zijn intussen 4 jaar in gesprek om het gebied aan te pakken. Toch ligt er na 18 jaar nog steeds een bouwweg. Er zijn geen fietspaden en het vele verkeer rijdt er gevaarlijk snel. Ook is er geen aansluiting op het openbaar vervoer.

Verbeterpunten Zuiderpark

 • Fietspad ontbreekt.
 • Slecht wegdek.
 • Camerabewaking is nodig.
 • Openbaar vervoer niet toereikend.
 • Orde en netheid niet in orde.

7. Oostervaart

Het bedrijventerrein Oostervaart is een oud bedrijventerrein. Het gebied heeft alles, maar heeft een grijze en troosteloze uitstraling. De doodlopende straten zorgen voor het dumpen van afval en andere illegale praktijken vertelt Arnoud Booij van ASF Fischer. Het terrein is niet bewoond en er is daardoor geen sociale controle. Oostervaart heeft een upgrade nodig en er is behoefte aan handhaving. Chris Heynen van Heynen Systems sluit hierbij aan en voegt toe dat bij sneeuw de zijwegen niet worden geveegd.

Verbeterpunten Oostervaart

 • Er wordt geen sneeuw geruimd behalve de Binnenhavenweg. Gevaarlijke situaties voor verkeer (zie foto's)
 • Openbaar vervoer ontoereikend.
 • Onvoldoende orde en netheid: veel last van afvaldumping, drugdealing, autohandel op straat, overnachtende vrachtwagens, verpauperde gebouwen, kapotte straatverlichting, etc.
 • Meer handhaving in het openbaar gebied.
 • Betere uitstraling van het openbaar gebied op Oostervaart.

  

Het gesprek aangaan

De BKL Veilige Busroute was een goede manier om het gesprek aan te gaan tussen politiek en de ondernemers. Bedrijfskring Lelystad zal hier ook de komende tijd verder op inzetten. Op maandag 28 februari organiseren we daarom een politiek café. Voorzitter Dirk Jan Verdoorn: “Laten we elkaar opzoeken als politiek en ondernemers en met elkaar van gedachten wisselen over belangrijke zaken zoals inkoop, mobiliteit en veiligheid.”

Klik hier voor meer informatie over het politiek café op 28 februari.