BKL Veilige Bustour

Op woensdag 26 januari 2022 vond de BKL Veilige Busroute plaats. Van de 15 lokale fracties hadden zich 9 fractieleiders aangemeld. Er waren afgevaardigden van VVD, PVV, Inwonerspartij, Leefbaar Lelystad, PvdA, Mooi Lelystad, D66, CDA en Partij voor Logisch Beleid. Ook Omroep Flevoland was aanwezig en maakte een mooie reportage (bekijk hem hier).

In augustus 2021 stuurden wij als Bedrijfskring Lelystad de notitie ‘Wensen aan de politiek’ richting de Lelystadse politiek. Hierin deelden we onze speerpunten voor een goed ondernemersklimaat in onze stad. Want een zich ontwikkelende stad gedijt bij een goed vestigingsklimaat voor zittende en nieuwe ondernemingen.

In de top 3 van deze notitie staat ‘veilige en schone bedrijventerreinen’. Een onderwerp waarover wij en sommige individuele leden al jaren over in gesprek zijn met de gemeente. Om ons standpunt verder te onderbouwen, hebben we met vertegenwoordigende leden van de verschillende Lelystadse bedrijventerreinen per terrein verbeterpunten geïnventariseerd die we met de BKL Veilige Busroute hebben toegelicht.

Lees hier het inhoudelijke verslag