Algemene Leden Vergadering 2023

Op dinsdag 27 juni staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. In deze vergadering worden de jaarstukken van de vereniging besproken, waaronder het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar.

Starttijd 15.00 uur

Locatie volgt

Aanmelden voor dit evenement gaat via de BKL app (lees hier meer over de app)