Kom 10 april naar de bijeenkomst over verduurzaming van bedrijventerreinen!

26/03/2024

Ondernemers op bedrijventerreinen staan voor grote opgaven. Een eigen bedrijf runnen,mogelijk uitbreiden en zorgen dat het bedrijf én de omgeving toekomstbestendig worden.

Ook is er nog netcongestie, waardoor bedrijven niet aangesloten kunnen worden of dat erafnamebeperkingen worden opgelegd door de netbeheerders. Om te blijven ondernemen is hetnoodzakelijk om geld te investeren in de energietransitie, vergroening, wateropgave eninnovaties, maar óók in samenwerkingsvormen. Maar hoe doe je dat? Welke oplossingen zijn eral? En door wie kan je geholpen worden?

Op 10 april worden al deze vragen beantwoord. PVB Nederland, VNO-NCW Midden enWerklandschappen van de Toekomst organiseren de eerste van een serie bijeenkomsten voorbestuurders en professionals die actief zijn op bedrijventerreinen in Flevoland, Gelderland enUtrecht. Tijdens deze bijeenkomsten willen we informatie uitdelen en ophalen: uitdelen waar erconcrete handreikingen en ‘best practices’ zijn, ophalen waar het in de praktijk op vastloopt enander gereedschap nodig is.

Lees hier verder over het programma en de mogelijkheden om je aan te melden