De nieuwe Energiecommissie

07/12/2023

Afgelopen week kwam de BKL Energiecommissie weer bij elkaar in de nieuwe samenstelling. De commissie bestaat uit; Geert-Jan Pastoor, Jan Wind, Paul Borrias en Arnoud Booij. Er werd gesproken over de doelstellingen en prioriteiten van de commissie voor het aankomende jaar. Daarnaast zijn er een aantal concrete vragen vanuit diverse stakeholders besproken en geprioriteerd. De BKL vindt het energievraagstuk en alle daarbij komende vragen en problemen een belangrijk thema, waarop juist op dit moment veel dingen spelen. 

Heb je raakvlakken met dit onderwerp of jij je hier graag voor inzetten? De energiecommissie zoekt nog versterking! Je kunt hiervoor contact opnemen met ons bestuurslid en voorzitter van de commissie Arnoud Booij. arnoud@bedrijfskring.nl