Uitnodiging Provincie Flevoland voor bijeenkomst samen werken aan een toekomstbestendig bedrijfsleven

12/05/2023

Het Flevolandse bedrijfsleven staat voor grote transities zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaat en digitalisering. De provincie werkt aan nieuw economisch beleid op basis van kaders vastgesteld door Provinciale Staten.

Zij willen dit beleid laten aansluiten op de behoeften van het Flevolandse bedrijfsleven. In de snel veranderende omgeving is het van essentieel belang om bedrijven te helpen met de stap naar de toekomst. Daarom graat de provincie graag in gesprek. Om zo meer te horen over inzichten en ervaringen die onmisbaar zijn voor het toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven in provincie Flevoland. Meer weten? Bekijk de uitnodiging hieronder

--------

Uitnodiging: Samen werken aan een toekomstbestendig bedrijfsleven

Komt u op 20 juni naar het provinciehuis van Flevoland?

Het Flevolandse bedrijfsleven staat voor grote transities zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaat en digitalisering. De provincie werkt aan nieuw economisch beleid op basis van kaders vastgesteld door Provinciale Staten.

We willen dit beleid laten aansluiten op de behoeften van het Flevolandse bedrijfsleven. In de snel veranderende omgeving is het van essentieel belang dat we bedrijven helpen met de stap naar de toekomst. We gaan graag met u in gesprek. Uw inzichten en ervaringen zijn onmisbaar voor het toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven in onze provincie.

Wij nodigen u uit om uw inzichten en ervaringen met ons te delen op dinsdag 20 juni vanaf 17.30 uur.

Datum: 20 juni
Tijd: 17.30-19.30 uur, aansluitend een netwerkborrel
Locatie: provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH in Lelystad

Hieronder leest u informatie over de inhoud van het programma met hapje, drankje en interactieve werksessies.

Aanmelden

Programma:

 • 17:30 - 18:00 uur         Ontvangst, hapje en drankje
 • 18.00 uur                      Opening door gedeputeerde Appelman
 • 18:15 - 19:15 uur         Interactieve werksessies
 • 19:15 uur                      Plenaire terugkoppeling van de opbrengst
 • 19:30 uur                      Netwerkborrel

Locatie: provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH in Lelystad.

Interactieve werksessies

Na de gezamenlijke start bespreken we in interactieve werksessies belangrijke economische thema’s voor het toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven. U kunt kiezen aan welke sessie u wilt meedoen.

1 Kansen pakken

Veel ondernemers worstelen met de vraag hoe de kansen van digitalisering en verduurzaming te benutten. Tegelijkertijd worden ondernemers overstelpt met vraagstukken, informatie en wet -en regelgeving.

 • Welke belemmeringen verwachten ondernemers door transities op hun bedrijfsmodel?
 • Hoe kunnen ondernemers het beste inspelen op de kansen en mogelijkheden van transities?
 • Hoe kan de provincie het beste helpen?

2 Kennis delen
Ondernemers gaan vaak zelf aan de slag gaan met transitievraagstukken. We gaan in gesprek over hoe we kennisdeling kunnen stimuleren zodat ondernemers niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

 • Welke belemmeringen zijn er op het gebied van kennisdeling en samenwerken?
 • Hoe kunnen we het makkelijker maken hierop stappen te zetten?
 • Hoe kan de provincie het beste helpen?

3 Financieringsbehoeften
Transities vragen om financiering. We gaan in gesprek over de financiële belemmeringen en behoeften die ondernemers hebben om de kansen van transities in te zetten voor hun bedrijf.

 • Waar lopen ondernemers tegenaan bij de financiering van digitalisering en verduurzaming?
 • Wat voor oplossingen zouden helpen op het gebied van financiering? 
 • Hoe kan de provincie het beste helpen?