Bedrijventerrein Oostervaart gaat voor Keurmerk Veilig Ondernemen

25/04/2023

Ondernemers op bedrijventerrein Oostervaart hebben gezamenlijk met de gemeente Lelystad, Politie Midden-Nederland, Brandweer Flevoland en Bedrijfskring Lelystad (BKL) het initiatief genomen om hun bedrijventerrein veiliger te maken. Met als doel om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken, willen zij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) implementeren.

Een aantal ondernemers heeft het initiatief genomen om dit te realiseren, terwijl BKL tijdelijk fungeert als vertegenwoordiging van de ondernemers totdat er een organisatieraad is gevormd. Er zal binnenkort een intentieverklaring worden ondertekend door de betrokken partijen, waarna in mei een enquête zal worden afgenomen. Hierbij is een minimale respons van 33% van de ondernemers vereist om het traject te kunnen starten.

Het KVO is een gestructureerd proces waarbij de gemeente en ondernemers nauw samenwerken om veiligheidsproblemen op het bedrijventerrein aan te pakken. Hierbij worden verschillende maatregelen genomen, zoals preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie. Daarnaast worden ook thema's als ondermijning en cybercrime behandeld. Dit alles met als doel om het bedrijventerrein veiliger te maken en het welzijn van alle ondernemers te verbeteren.