Opening zuidelijke ontsluitingsweg

17/02/2023

Begin februari is het project Zuidelijke Ontsluitingsweg afgerond. In samenwerking met de gemeente Lelystad, omwonenden en hoofdaannemer KWS, heeft OMALA N.V. (als gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark) dit infrastructurele werk vormgegeven. Gedurende dit project is de voormalig Meerkoetenweg verbreed van 3,70 meter naar 6,50 meter, om verkeer beter en veiliger te laten verlopen en bedrijven beter bereikbaar te maken. Daarnaast is de tweede fase van de Ochoaweg aangelegd. Hierdoor zijn het bedrijventerrein en de Meerkoetenweg, optimaal verbonden via de Anthony Fokkerweg (N727) en de autosnelweg (A6).

Project zuidelijke ontsluitingsweg

Het doel van de Zuidelijke Ontsluitingsweg was om de Meerkoetenweg op te waarderen en een permanente inrichting te creëren, evenals om het bedrijventerrein goed te ontsluiten. Hierdoor kan het verkeer makkelijker doorstromen naar de Ochoaweg en verder richting de N302. De grootste veranderingen zijn de verbreding van de Meerkoetenweg en de afbuiging naar en via het bedrijventerrein. Een verzoek van direct omwonenden was om het resterende gedeelte van de Meerkoetenweg niet af te sluiten. Dit kon worden ingewilligd. Hierdoor zal het bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen over een gedeelte van de Meerkoetenweg kunnen blijven rijden. 

Het ontwerp

Het project om de Meerkoetenweg op te waarderen en te ontsluiten van het bedrijventerrein is ontstaan uit overleg met de omgeving. Gemeente Lelystad heeft vervolgens een ontwerp uitgewerkt en vastgesteld, inclusief overweging van aspecten als verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. 

Lelystad Airport Businesspark

Lelystad Airport Businesspark is een dynamische werkplek waar innovatie en duurzaamheid centraal staan en waar ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Bedrijven krijgen de kans en ruimte om te groeien en door te ontwikkelen. Deze duurzame en innovatieve plek heeft een centrale, goed bereikbare ligging en veel ruime kavels beschikbaar.