Informatie over verbod op wegwerpplastic bekers en voedselverpakkingen per 1 juli 2023 en 1 januari 2024

17/02/2023

Vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024 komt er nieuwe regelgeving omtrent het verbod op wegwerpplastic voor éénmalig gebruik. Dit geldt voor verpakkingen van dranken en voedselproducten die voor directe consumptie worden verkocht. Bedrijven en organisaties die eten en drinken verkopen of verstrekken voor directe consumptie moeten zich voorbereiden op deze nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2024 geldt er een verbod op wegwerpplastic voor éénmalig gebruik. Voor dranken en voedsel "on the go" moeten klanten al vanaf 1 juli 2023 extra betalen voor plastic wegwerpverpakkingen. Er zijn stimuleringsregelingen en subsidies beschikbaar om het gebruik van herbruikbare wasbare bekers te stimuleren en om de overstap naar duurzame alternatieven te vergemakkelijken.

Lees hieronder de informatie de gemeente Lelystad heeft opgesteld voor de Lelystadse ondernemers:

Informatie gemeente Lelystad

Informatie over verbod op wegwerpplastic bekers en voedselverpakkingen per 1 juli 2023 en 1 januari 2024
Verkoopt of verstrekt uw organisatie eten en drinken voor directe consumptie? Of biedt u deze “to-go” aan in plastic wegwerpverpakkingen? Let er dan op dat er nieuwe regelgeving komt. Deze regelgeving verbiedt wegwerpplastic voor éénmalig gebruik vanaf 1 januari 2024. In deze e-mail leest u hier meer over. Als bijlage vindt u ook een flyer waarin de regels zijn uitgelegd.

Waarom een verbod op plastic voor eenmalig gebruik?
In Nederland worden jaarlijks ruim 7 miljard plastic wegwerpdrinkbekers en -voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik weggegooid. Deze gaan met het restafval de verbrandingsoven in. Dit levert extra CO2-uitstoot op en het verlies van waardevolle grondstoffen. Ook zien we plastic bekers en voedselverpakkingen vaak als zwerfafval terug. En dit zwerfafval breekt niet af in het milieu.

Voor wie?
In onderstaande tabel staan voorbeelden van bedrijven en organisaties waarvoor de regelgeving van toepassing is:

Verbod op wegwerpplastic
De Rijksoverheid heeft besloten een verbod op wegwerpplastic voor éénmalig gebruik in te stellen vanaf 1 januari 2024. Dit verbod geldt voor verpakkingen van dranken en voedselproducten die voor directe consumptie worden verkocht. Denk hierbij aan de wegwerpbekers bij aanschaf van (hete) dranken en bijvoorbeeld patatbakjes. Ook de plastic bekers of papieren koffiebekers met plastic binnenlaag bij de koffieautomaten op kantoren of gratis drankjes bij koffiecorners in de supermarkt of sportverenigingen vallen onder deze regelgeving.

Uitzondering
Alleen als u wegwerpplastic gegarandeerd gescheiden inzamelt en hoogwaardig recyclet, is het gebruik nog wel toegestaan. Met hoogwaardig wordt bedoeld dat de ingezamelde plastics opnieuw via een industrieel proces worden omgezet in materiaal dat kan worden gebruikt als drinkbeker of voor het verpakken van voedsel. Daarbij moet het percentage dat gescheiden ingezameld en gerecycled wordt, tussen 2024 en 2027 in totaal oplopen tot 90%. Belangrijk om te melden is dat deze werkwijze pas mag plaatsvinden als het vooraf is gemeld bij de Minister. Meer informatie hierover vindt u in de regeling zelf waarvan de link onderaan deze mail is toegevoegd.

Wat geldt voor dranken en voedsel “on the go”?
Verkoopt u consumpties om mee te nemen of te bezorgen? Dan moet u al per 1 juli 2023 kunnen aantonen dat klanten extra moeten betalen voor deze bekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik. Daarnaast moet u óf een herbruikbaar alternatief óf een ‘Bring your own’ mogelijkheid aanbieden. Deze nieuwe regelgeving geldt al vanaf 1 juli 2023.

Wilt u meehelpen met het uitbannen van plastic bekers en verpakkingen voor eenmalig gebruik?
Als gemeente informeren wij u alvast, zodat u zich voor kunt bereiden op de nieuwe regels en alvast de eerste duurzame stappen kunt zetten. Denk dus alvast na over het beperken van het gebruik van plastic drinkbekers en verpakkingen voor eenmalig gebruik. Bijvoorbeeld door bestaande voorraden op te maken en na te denken over de alternatieven die voorhanden zijn.

Stimuleringsregeling herbruikbare bekers bij evenementen en subsidie
Sinds 2022 stimuleren wij organisatoren van evenementen om geen wegwerp plastic bekers meer te gebruiken. Dit doen we door de mogelijkheid te bieden om via het bedrijf Dutch Cups 10.000 herbruikbare wasbare bekers tegen gereduceerd tarief te huren. Deze mogelijkheid bestaat tot 31 december 2024. Meer informatie vindt u in deze folder.

Ook is er tot 2023 een subsidie beschikbaar van maximaal € 10.000 per jaar voor de huur van herbruikbare wasbare bekers (bij eenmalige evenementen) of de aanschaf van herbruikbare wasbare bekers als het gaat om meerjarige evenementen die in Lelystad plaatsvinden. Om gebruik te maken van de subsidie moet er wel statiegeld geheven worden op de bekers.

Ook uw organisatie kan gebruik maken van deze regelingen, mits het om een evenement gaat waarvoor een evenementenvergunning is afgegeven óf waarvoor een melding van een evenement is gedaan. Wilt u meer weten over de stimuleringsregeling? Kijk dan op Subsidieregeling Herbruikbare bekers bij evenementen | Gemeente Lelystad.

Downloads
Hieronder vindt u het Afwegingskader verpakkingen om u te helpen welke verpakkingen wel of niet onder de regelgeving vallen. Ook vindt u de folder voor het verhuren van herbruikbare bekers met korting voor evenementen en ten slotte een visualisatie waarin de regelgeving in één oogopslag is uitgelegd. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar kan uiteraard tot vragen leiden voor uw individuele situatie en of de regelgeving op uw bedrijf van toepassing is.

Afwegingskader verpakkingen

Folder herbruikbare bekers evenementen

Visualisatie regelgeving

Heeft u nog vragen? Daarvoor kunt u terecht bij de Rijksoverheid
Kijk dan op Helpdesk Afvalbeheer - Afval Circulair voor meer informatie.

Verdere informatie
Hieronder een aantal handige links met informatie.

De website voor de regeling: 

Voor bekers geven we u de volgende tips: 

Sportverenigingen:

Initiatief vanuit de KNVB:

Evenementen: