Sessie ‘circulair denken en doen’ CIRCOLLAB

09/12/2022

CIRCOLLAB nodigt mkb ondernemers in Flevoland uit voor een sessie over ‘circulair denken en doen’. In deze sessie delen zij kennis over circulaire skills en circulair menselijk kapitaal en hoe het mkb hiermee hun positie in de onvermijdelijke circulaire economie kan verwerven en versterken. Ook gaan zij in op de vraag welke kansen er zijn voor ondernemers uit het mkb in Flevoland om aan te haken bij de publiek-private samenwerking Flevoland Circulair in Denken en Doen, en hoe zij de gelden die daarbij beschikbaar komen in kunnen zetten om de circulaire transitie te versnellen. 

Er wordt een financieringsmogelijkheid voor het mkb aangereikt om stappen te zetten richting een circulaire economie en er worden inzichten gedeeld voor het toekomstbestendig maken van het menselijk kapitaal in een onderneming.

De sessie vindt plaats op 18 januari van 15:00 tot 17:00 uur op een locatie in Flevoland (waarschijnlijk Almere).

Over CIRCOLLAB

CIRCOLLAB is een netwerk van 35 partners en 11 lectoraten die gezamenlijk de circulaire transitie in de MRA-regio willen versnellen door samenwerking en verbinding te zoeken. Het practoraat Circulaire Regionale Economie van ROC Flevoland en het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van hogeschool Windesheim, beide partners in CIRCOLLAB, hebben de handen ineengeslagen om samen met het MKB te werken aan de circulaire transitie.