Vragenlijst voor leden BKL in 2023

24/11/2022

De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Tijd is schaarser en ook de manier van netwerken en kennisdelen is door de Coronacrisis veranderd. Hoe kan Bedrijfskring Lelystad hierin meebewegen en op de wensen van haar leden in blijven spelen? Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de BKL dieper ingezoomd op deze vragen. Ook hebben we onze kernwaarden en positionering nader bekeken. Dat resulteert mogelijk in een nieuwe strategie en meerjarenplan. Het uitwerken hiervan vraagt om een investering. In tijd, ontwikkeling en ook middelen.

De ideeën en input voor de nieuwe richting zijn tot op heden vanuit het huidige bestuur en directie bekeken. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van de informatie uit gesprekken met leden en conclusies uit de afgelopen periode. Om verder stappen te zetten, hebben wij al onze leden en potentiële leden nodig. Onze vraag aan alle ondernemers in de stad is dan ook eenduidig: wat maakt een ondernemersvereniging in 2023 voor haar leden onverminderd relevant?

We hebben hiertoe een korte vragenlijst ontwikkeld, die we graag voorleggen. Uiteraard is het meer dan welkom om meer verdieping te geven. We horen graag van jullie!

Vul hier de vragenlijst in