Vooraankondiging werksessie 25 oktober: Samen werken aan MKB-beleid in Flevoland

30/09/2022

Het MKB is het motorblok van de Flevolandse economie. Het zorgt voor de meeste banen en draagt bij aan de brede welvaart in onze provincie. De provincie werkt aan nieuw economisch beleid op basis van kaders vastgesteld door Provinciale Staten. Dedeputeerde economie Jan-Nico Appelman nodigt Flevolandse ondernemers uit om hun inzichten en ervaringen met hen te delen op dinsdag 25 oktober vanaf 17.30 uur. Om het beleid van de provincie te laten aansluiten op de behoeften en belevingswereld van het MKB gaan zij graag in gesprek met alle voor het MKB belangrijke partijen. Hun inzichten en ervaringen zijn voor de provincie onmisbaar voor het maken van beleid dat gericht is op het versterken en toekomstbestendig maken van het MKB in onze provincie. 

Praktische informatie

Datum: dinsdag 25 oktober
Tijd: 17.30-19.30 uur (aansluitend een netwerkborrel)
Locatie: provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH in Lelystad

Programma

Op dit moment is de provincie werkt de Provincie aan het samenstellen van het programma met een gezamenlijke start en interactieve werksessies over belangrijke thema’s voor het MKB. De bijeenkomst sluit af met een netwerkborrel om 19.30 uur.

Aanmelden

Er is ruimte voor 50 deelnemers. Binnenkort volgt de uitnodiging met het definitieve programma. Aanmelden kan al wel via economie@flevoland.nl