FlevoPanel Omnibus september 2022 van KiekendiefPerspectief

30/08/2022

Op 8 september verstuurt KiekendiefPerspectief weer een FlevoPanel Omnibus. Heb je een dringende onderzoeksvraag, maar geen behoefte aan een uitgebreid marktonderzoek? Of heb je slechts een paar vragen en wellicht beperkt budget voor onderzoek? Dan biedt KiekendiefPerspectief uitkomst met de FlevoPanel Omnibus. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een vraag stellen over een actueel onderwerp, nagaan wat de naamsbekendheid en de bekendheid van jullie activiteiten is (en deze verder vergroten), wat men belangrijk vindt, hoe men iets beoordeelt, wat men van een communicatie-uiting vindt (concept-/pre-test), wat men van een bepaald nieuw idee vindt, hoeveel behoefte eraan is, prijsbepaling, wat de doelgroep is en hoe die te bereiken.

KiekendiefPerspectief geeft 4 keer per jaar de mogelijkheid om het antwoord op die ene of die paar vragen te ontvangen. In deze vragenomnibus worden alle te stellen vragen van verschillende organisaties opgenomen. Vervolgens zal KiekendiefPerspectief van tenminste 400 respondenten de antwoorden op deze vragen verzamelen, in het FlevoPanel zelf zitten momenteel ruim 6.000 Flevolanders. De respons is representatief op leeftijd en geslacht. Afsluitend ontvang je de antwoorden die zijn gegeven op jouw vraag of vragen.

De eerstvolgende Omnibus-enquête wordt dus verstuurd op 8 september 2022. De volgende Omnibus-enquêtes staan gepland op 17 november 2022, 9 maart 2023 en 8 juni 2023. Mocht je interesse hebben om een vraag te laten meelopen, dan kan je dat uiterlijk 6 september doorgeven aan Neeske Abrahamse via Neeske@KiekendiefPerspectief.nl of 06-17162783.