Flevolandse communicatieprofessionals praten over ‘polarisatie’

04/08/2022

Het Communicatieplatform Flevoland (CPF) organiseert donderdagmiddag 22 september een informatie- en discussiebijeenkomst over polarisatie. In eerste instantie is het bedoeld voor leden, maar ook niet-leden zijn welkom. Bart Brandsma, filosoof, trainer en consultant is schrijver van het boek ‘Polarisatie’. Hij introduceert in de CPF-bijeenkomst het door hem ontwikkelde Denkkader Polarisatie. Kennis hiervan is een goede basis om tegengas te geven aan het groeiende wij-zij-denken. Interessant voor iedereen die dagelijks betrokken is bij bestuurlijke en maatschappelijke processen. 

We kennen het allemaal: coronarellen, zwarte piet-discussie, boerenprotesten, spanning over een asielzoekerscentrum, windmolens, radicalisering van links of rechts. Bart Brandsma heeft een denkkader ontwikkeld dat je als adviseur, bestuurder of anderszins inzicht geeft in de werking en vaste patronen die horen bij zwart-wit denken, de daarin te onderscheiden rollen en de mogelijke ‘game-changers’. In de kennissessie leren we meer over dit denkkader en het houvast dat het biedt voor (de)polarisatiestrategieën.

Uitnodiging aan leden en niet-leden
“We bieden ruimte om naast onze leden ook niet-leden deel te laten nemen aan deze kennissessie,” zegt Irene Medema, voorzitter van het CPF. “Zowel leden van het CPF, die vanuit hun functie bestuurders en directies adviseren bij maatschappelijke processen, als deze bestuurders en directieleden leden zelf zijn welkom. Maar ook politiek assistenten, maatschappelijke organisaties, lobbyisten etc. kunnen de kennissessie bijwonen.”

Het CPF reserveert een derde deel van de capaciteit aan deelnemers voor niet-leden.

Kleine bijdrage niet-leden
Waar de sessie voor leden van het CPF gratis is, zal van niet-leden een kleine bijdrage van € 35,- worden gevraagd. Communicatieprofessionals die nog geen lid zijn van het CPF, maar wel de bijeenkomst met Bart Brandsma willen bijwonen, kunnen naderhand alsnog lid worden. De bijdrage van € 35,- wordt dan verrekend met de kosten van het jaarlidmaatschap.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst over polarisatie kan met het inschrijfformulier op de website van het Communicatieplatform Flevoland: www.communicatieplatformflevoland.nl. De bijeenkomst start om 15.00 uur en is in het Provinciehuis in Lelystad. Na aanmelding wordt een factuur gestuurd. Zodra de betaling binnen is – en het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt - wordt een bevestiging van deelname gestuurd.

Insidepolarisation.nl
Wie geïnteresseerd is en zich alvast wil inlezen en voorbereiden op deelname aan de informatiesessie met Bart Brandsma kan meer lezen op de website www.insidepolarisation.nl, een platform dat is ontwikkeld om professionals in staat te stellen adequate antwoorden te vinden op wij-zij denken binnen hun eigen werkveld.

Meer informatie over CPF
Het Communicatieplatform Flevoland is in 2008 opgericht. Het platform is er voor communicatiedeskundigen die wonen of werken in de provincie Flevoland. Dit kan als zzp’er of werkzaam in dienst bij bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties, zowel de profit- als de non profitsector. Het platform heeft als doel: het uitwisselen van kennis, het opbouwen van een netwerk van professionals en daarmee het bevorderen van onderlinge contacten en kennisuitwisseling. Momenteel heeft de vereniging 41 aangesloten organisaties en/of bedrijven. Aanmelden als lid kan op www.communicatieplatformflevoland.nl/lidmaatschap