Motie voor verkeersveiligheid bedrijventerreinen

13/05/2022

Op dinsdag 19 april is een motie aangenomen in de Raadsvergadering van de gemeente Lelystad voor de verkeersveiligheid bedrijventerreinen. De Motie Verkeersveiligheid bedrijventerreinen werd ingediend door de fracties van de PVV, CDA, FvD, Gemeente Belangen Lelystad, Leefbaar Lelystad, PvdA en VVD. Zij zagen dat er nog steeds geen actie ondernomen was om iets te doen aan de vastgestelde problemen tijdens de ‘BKL veilige bus route Lelystadse bedrijventerreinen’ op 26 januari begin dit jaar.

In hun motie stellen de fracties dat er stappen gezet moeten worden voor wat betreft veilige en schone bedrijventerreinen, dat dit een onderwerp is waar gemeente en ondernemers al jaren over in gesprek zijn, de verkeersveiligheid op dit moment in het geding is en dat er op verschillende bedrijventerreinen geen (zichtbare) fietspaden zijn. Zij verzochten het college om met spoed rond de tafel te gaan zitten met de BKL en de vertegenwoordigers van bedrijventerrein. 

Wij gaan er van uit dat wij binnenkort worden uitgenodigd voor dit gesprek en kijken ernaar uit. Hierover informeren we jullie binnenkort verder. Veilige en schone bedrijventerreinen zijn noodzakelijk om te kunnen ondernemen in onze stad.

Uiterlijk 1 juli zal het college de resultaten van dit overleg aan de raad aanbieden.