Nieuw boek 'Het historisch hart van Lelystad ligt op het werkeiland'

28/03/2022

Begin van dit jaar bracht Lelystedeling Ton Kolijn zijn boek "Het historisch hart van Lelystad ligt op het Werkeiland" uit. Het boek heeft de nodige aandacht in de lokale en regionale media gekregen. Nu de lockdown voorbij is wil hij graag bij maatschappelijke organisaties over zijn boek vertellen.

In het bijzondere naslagwerk over Werkeiland Lelystad brengt Ton Kolijn deze omgeving, haar bewoners en haar geschiedenis tot leven voor de lezer. Hierbij belicht hij iedere mijlpaal in de ontwikkeling van Werkeiland op originele wijze, waardoor de lezer niet alleen wordt geïnformeerd, maar ook geamuseerd. Dit boek gaat over het ontstaan, de ontwikkeling, de huidige situatie en de toekomst van het Werkeiland Lelystad. In 1949 is midden in het IJsselmeer begonnen met de aanleg van het Werkeiland. Vanaf het Werkeiland zijn de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland aangelegd. Het Werkeiland is de oorsprong van het latere Lelystad in de polder. Een groot gedeelte van de oude bebouwing staat er nog en het Werkeiland is daardoor eigenlijk het historisch hart van Lelystad. Voor dit boek zijn 90 mensen gesproken. Het gaat om oud-bewoners en bewoners van het Werkeiland, bestuurders van de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland, medewerkers van de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, de politie en het rijk en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen.

De schrijver van dit boek, Ton Kolijn, heeft als planoloog veel ervaring met onderzoek in stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hij werkte voor de gemeente Amsterdam aan nieuwe woonwijken en de vernieuwing van de Bijlmermeer. Voor de gemeente Rotterdam werkte Ton mee aan de stedelijke vernieuwing van woonwijk Hoogvliet. Bij het (toenmalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat was hij betrokken bij de voorbereidingen voor de aanleg van de Polderbaan van Schiphol. Nu heeft Ton Kolijn een eigen adviesbureau, waarmee hij zich aanbiedt als observator, onderzoeker en ruimtelijk ordenaar. 

Naar de webwinkel van de uitgever