Meepraten over kansrijke woningbouwlocaties

01/03/2022

Inwoners en bedrijven kunnen t/m 31 maart 2022 een vragenlijst op de website van de gemeente Lelystad invullen. Hiermee kunnen zij aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de uitwerking van de acht kansrijke locaties voor woningbouw in de stad. Met deze informatie wordt het verdere participatieproces ingericht.

De gemeente onderzoekt op welke plekken in de stad het mogelijk is om woningen te bouwen. Hiervoor zijn acht kansrijke locaties aangewezen. De woningbouw is nodig vanwege de krapte op de woningmarkt en de ambities die Lelystad heeft om te groeien en een sterke toekomstbestendige stad te zijn voor alle Lelystedelingen. De acht kansrijke locaties liggen verspreid door de stad. De gemeente wil graag weten van inwoners die naast of vlakbij een van de locaties wonen en bedrijven die er gevestigd zijn of en hoe zij betrokken willen worden bij de kansrijke woningbouwlocaties. Inwoners en bedrijven kunnen daarvoor de vragenlijst invullen op de website van de gemeente: www.lelystad.nl/woningbouwlocaties. De vragenlijst staat online tot en met 31 maart.

Vervolg
De resultaten van de vragenlijst worden eind april op deze site bekend gemaakt. En in een later stadium per locatie als randvoorwaarde meegegeven aan een ontwikkelende partij om het verdere participatieproces vorm te geven en samen met omwonenden en bedrijven te komen tot een gedragen plan voor de betreffende locatie. Het is op dit moment niet bekend wie de ontwikkelende partijen worden. Afhankelijk van de locatie kan het zo zijn dat het een jaar of langer duurt, voordat duidelijk is wie de ontwikkelende partij voor een locatie wordt.

Aanleiding onderzoek
In 2021 heeft de gemeenteraad besloten om 13 onderzoekslocaties voor woningbouw te verkennen en verder uit te werken. Acht locaties in de stad blijken geschikt om op korte termijn verder te onderzoeken en uit te werken. De vragenlijst geeft bewoners en bedrijven de kans om aan te geven hoe zij betrokken willen worden en op de hoogte willen blijven tijdens het traject.