Welke plek verdient volgens jou een zwaaisteen?

15/02/2022

Zwaaistenen zijn tegels met een vrolijk handje dat uitnodigt om te zwaaien. Naar elkaar, een voorbijganger of naar iemand in een huis. Integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO) stelt 20 zwaaistenen beschikbaar voor Lelystad Oost en zij betrekken hierbij inwoners en bedrijven. Welke plek in de wijk verdient zo’n positieve steen? Voor de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk zijn ieder 5 stenen beschikbaar. De zwaaisteen kan voor een woning geplaatst worden, maar ook bij organisaties, bedrijven en instellingen.

Dit alledaags contact (weer) op gang brengen, meer omzien naar elkaar; dat is wat Zwaaisteen wil. Zwaaistenen nodigen uit om meer oog te hebben voor elkaar door vaker spontaan contact met elkaar aan te gaan. Dit kan door te zwaaien naar mensen die regelmatig thuis zijn en mensen te groeten die je tegenkomt op straat. Juist het spontane en luchtige contact is belangrijk en kan helpen om je thuis te voelen in de buurt waar je woont. Het zorgt voor een glimlach en het ervaren van een moment van gezelligheid.

Dit idee sluit naadloos aan bij het doel van Integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO). Verbinden, samenwerken en ontschotten. Samen bouwen we aan een kansrijk en aantrekkelijk Lelystad Oost. Een wijk waar kinderen gezond kunnen opgroeien, waar ze hun talent kunnen ontwikkelen en waar bewoners een baan vinden. Waar mensen samen leven in een veilige buurt en in een prettige omgeving.

Welke plek verdient volgens jou een zwaaisteen? Meld je locatie (inclusief motivatie) voor maandag 7 maart 2022 aan via iglo@lelystad.nl. De winnaars ontvangen eind maart persoonlijk bericht.