Lelystadse Uitdaging zamelt 850 kerstpakketten in voor Lelystadse inwoners

24/12/2021

De kerstpakkettenactie van de Lelystadse Uitdaging heeft maar liefst 850 kerstgeschenken opgeleverd. Een prachtig resultaat waar meer 30 dan Lelystadse bedrijven en organisaties bij betrokken waren en pakketten voor hebben gedoneerd. De pakketten werden in de week voor kerst uitgedeeld door onder andere het Leger des Heils, Stichting IDO en de jongeren van Challenge Up (Welzijn Lelystad). Simone Veldt van de Lelystadse Uitdaging: “Hartverwarmend dat het bedrijfsleven zich zo om Lelystad bekommert. Iedereen die doneert vindt het een fantastische actie en wil graag bijdragen. Het samendoen is de kracht van deze actie.”

Extra steuntje in de rug 

Er zijn veel mensen in Lelystad die – zeker in de dure feestmaand december – een kerstpakket heel goed kunnen gebruiken. De geschonken pakketten worden tijdens de kerstperiode verspreid onder gezinnen die een relatie hebben met Vluchtelingenwerk, Stichting M.I.L.A., Stichting IDO, Open je Hart, Resto VanHarte en het Leger des Heils. Allemaal mensen die in deze tijd een extra steuntje in de rug en extra aandacht kunnen gebruiken. 

Sociale verbinding

De kerstpakketten hebben ook een sociale en verbindende functie. Het pakket met een lunch voor vier personen geeft mogelijkheden om toch samen wat leuks te doen in deze tijd. En met het pakket van de Lelystadse Boer kunnen appeltaarten gebakken worden. De Lelystadse Uitdaging heeft daarom ook specifiek gekeken naar initiatieven zoals eetclubjes. Denk aan ouderen die voor elkaar koken vanuit Samsam, Het Prakkie en Resto VanHarte. Frouke Fennema van Stichting IDO: “Het zijn al van die moeilijke dagen, je wordt zo teruggeworpen op jezelf. Als je dan geen netwerk hebt, dan sta je er wel echt alleen voor. Dan moet je niet onderschatten hoe belangrijk zo’n gebaar is. Daarmee laat je eigenlijk zien: er wordt aan je gedacht. Je bent niet alleen.

Grote lokale betrokkenheid

De Lelystadse Uitdaging verbindt het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met als doel de leefkwaliteit van de bewoners in Lelystad te verbeteren, door het inzetten van middelen, materialen en menskracht. Zo konden de jongeren van Challenge Up de pakketten rondbrengen in BMW’s van Ekris BMW en Mini. Sandra Kamp van StiPinzicht training en Floris Kruijsifix van Ekris BMW en Mini trokken de kerstpakkettenactie als matchgroeplid van de Lelystadse Uitdaging. Sandra:“Het is echt geweldig om te zien hoe enthousiast de bedrijven reageerden op onze vraag om mee te doen met deze actie. Samen met hen hebben wij dit voor elkaar gekregen.” Floris vult aan: “Overweldigend om te zien hoe betrokken alle ondernemers zijn bij deze actie en dus bij de stad waarin zij ondernemen. Groot gebaar van deze ondernemers. Samen zijn we tot veel in staat!”

Over de Lelystadse Uitdaging

De Lelystadse Uitdaging wordt gedreven door een club enthousiaste matchgroepleden uit het Lelystadse bedrijfsleven. Zij zetten zich in om de uiteenlopende aanvragen van maatschappelijke organisaties te realiseren. Dit zijn uitdagingen op het gebied van Materialen (spullen), Middelen en Menskracht (extra handen, creativiteit, kennis en kunde) die bijdragen aan een betere leefkwaliteit van de inwoners van Lelystad. Meer informatie over de Uitdaging is te vinden op www.lelystadseuitdaging.nl 

Foto:Patricia Pietersen Photography