Lelystad Schoon opgericht

24/12/2021

Op 29 september 2021 is Stichting Lelystad Schoon opgericht. De stichting heeft tot doel om met vrijwilligers zwerfafval in Lelystad op te ruimen. Ook wil de stichting bij inwoners, overheden en ondernemers bewustwording creëren over zwerfafval. Tot slot wil de stichting een sociale verbinding vormen in Lelystad. Positiviteit staat hierin steeds centraal, gericht op samenwerking met iedereen die een steentje wil bijdragen. Want een betere wereld begint bij jezelf.

Lelystad Schoon is dan ook gestoeld op drie pijlers:

  1. Samen DOEN: organiseren van diverse grote en kleine opruimacties;
  2. Samen DENKEN: meedenken met gemeente, provincie, Rijkswaterstaat,  ondernemers en maatschappelijke organisaties om zwerfafval te voorkomen/verminderen;
  3. Samen STERK: inwoners van Lelystad in staat stellen om zwerfafval op te ruimen en als stichting hierover zichtbaar, verbindend, positief te communiceren.

De stichting is inmiddels ook erkend als een Goed Doel, want sinds 2 december hebben ze de ANBI-status!

Samen DOEN

De stichting gaat ook in 2022 kleine en grote opruimacties met vrijwilligers (onder andere inwoners en ondernemers) in Lelystad organiseren. Daarbij sluiten zij aan bij de grote (landelijke of wereldwijde) opruimdagen, zoals World Cleanup day, Earth Day en de Landelijke Opschoondag. Daarnaast organiseren ze per jaar enkele acties met een bepaald thema of in een bepaald gebied. Al deze acties willen ze organiseren in samenwerking met Lelystadse partijen zoals Waterschap Zuiderzeeland, Challenge Up - Welzijn Lelystad, gemeente Lelystad, wijkcoördinatoren en betrokken ondernemers.
Daarnaast zullen er kleinere acties plaatsvinden gedurende het jaar op initiatief van de vrijwilligers. Dit zijn over het algemeen adhoc acties, waarbij enkele vrijwilligers elkaar helpen om bepaalde plekken met veel zwerfafval op te schonen. 

Samen DENKEN

Alleen het organiseren van opschoonacties is niet genoeg. Het voorkómen van zwerfafval is ook erg belangrijk. Daarom wil Lelystad Schoon in gesprek gaan met overheid en ondernemers om niet alleen te kijken hoe ze zwerfafval kunnen opruimen, maar ook om te kijken hoe ze het kunnen voorkomen. De stichting gaat in 2022 een ‘Aanvalsplan zwerfafval’ opstellen. Daarvoor gaan ze graag met ondernemers in Lelystad in gesprek om te verkennen op welke wijze zij kunnen bijdragen en welke ideeen er leven. 

Samen STERK

Veel inwoners van Lelystad helpen al om de stad schoon te houden, door zelf letterlijk hun straatje schoon te houden, door mee te doen met opschoonacties of door hun duim op te steken als ze vrijwilligers aan het werk zien. Via de stichting kan iedereen die dat wil materialen krijgen om de omgeving schoon te houden. Ook bedrijven kunnen materialen in bruikleen krijgen om zo bijvoorbeeld het schoonloop-lunchwandelen te stimuleren. Belangrijk is ook dat ze positief blijven communiceren over het opruimen en voorkomen van zwerfafval en dat ze hun vrijwilligers regelmatig in het zonnetje zetten. Zo hebben ze eind 2021 dankzij sponsoring de vrijwilligers een kerststol kunnen geven. 

Bedrijfsleven

De stichting vindt het belangrijk om samen met het bedrijfsleven te werken om Lelystad schoner te maken. Ook zoeken ze nog denk- en doe-kracht, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Ideeën zijn van harte welkom. Je kan hiervoor contact opnemen via email schoonlelystad@gmail.com.