Politiek bezoekt onveilige situaties op bedrijventerreinen met ondernemers Bedrijfskring Lelystad

17/12/2021

Bedrijfskring Lelystad (BKL) heeft de fractieleiders van alle politieke partijen in Lelystad uitgenodigd verschillende bedrijventerreinen te bezoeken waar zich volgens de ondernemers onveilige situaties voordoen. Op woensdag 26 januari rijden zij met de BKL Veilige Busroute langs de Lelystadse bedrijventerreinen: Zuiderpark, Flevopoort (Apolloweg en Artemisweg), Noordersluis, Zilverpark, Middendreef en Oostervaart. Bij elk bedrijventerrein gaan de vertegenwoordigende ondernemers in gesprek met de fractieleiders om ter plekke de onveilige situatie te laten zien. BKL directeur Sandra Kamp: “Een aantal van de 15 fractievoorzitters hebben inmiddels al positief gereageerd en zich aangemeld voor de busrit. We hopen natuurlijk dat ze zich uiteindelijk allemaal inschrijven voor deze ochtend.” 

In augustus dit jaar stuurde Bedrijfskring Lelystad (BKL) een notitie ‘Wensen aan de politiek’ aan. In deze notitie stonden speerpunten voor een goed ondernemersklimaat in onze stad. BKL voorzitter Dirk Jan Verdoorn: “Een zich ontwikkelende stad gedijt bij een goed vestigingsklimaat voor zittende en nieuwe ondernemingen.” In de top 3 van de notitie staat ‘veilige en schone bedrijventerreinen’. Een onderwerp waar gemeente en ondernemers al jaren met elkaar over in gesprek zijn. BKL heeft samen met vertegenwoordigende leden van de verschillende bedrijventerreinen gesproken en per terrein zijn verschillende verbeterpunten geïnventariseerd. Deze worden tijdens de bustour geïllustreerd aan de politiek.