Netbeperking in Lelystad Zuid voor nieuwe bedrijven 

15/11/2021

Netbeheerder Liander heeft bekendgemaakt dat het voorlopig niet meer mogelijk is potentiële nieuwe grootverbruikers in Lelystad Zuid aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De beperking in netcapaciteit is niet nieuw, ook landelijk speelt dit probleem. Liander werkt voor Lelystad aan een tussenoplossing, om snel weer nieuwe aansluitingen in het gebied te kunnen leveren.

Wat betekent de netbeperking voor u als ondernemer?
De netbeperking geldt alleen voor bedrijven die zich nieuw willen gaan vestigen in het gebied Lelystad Zuid en nog geen contract hebben afgesloten met Liander en voor grootverbruikers in dit gebied die extra capaciteit willen. Voor de bestaande bedrijven in Lelystad verandert er niets onder hun huidige contract. De stroom blijft gewoon geleverd worden. Wethouder Adam Elzakalai: “De door Liander aangekondigde netbeperking is een vervelende boodschap en heeft vooral betrekking op potentiële nieuwe grootverbruikers in Lelystad Zuid. Bestaande ondernemers en inwoners in Lelystad hoeven zich geen zorgen te maken dat zij geen of minder stroom meer krijgen. De stroom aan hun bedrijf en woning blijft, ook op de lange termijn, gewoon geleverd worden.

Tussenoplossing in 2023
Liander werkt hard aan een tussenoplossing zodat snel weer nieuwe grootverbruikers aangesloten kunnen worden. En eventuele nieuw te bouwen bedrijven in Lelystad Zuid die in 2023 in gebruik worden genomen, gewoon stroom geleverd kunnen krijgen. Voor een definitieve oplossing wordt de bouw van een nieuw onderstation voorbereid dat naar verwachting vanaf 2026 voldoende capaciteit biedt voor deze bedrijven en voor de doelstellingen die Lelystad wil halen. Wethouder Adam Elzakalai: “Ik verwacht dat met de tussen- en definitieve oplossing deze doelstellingen, waaronder de economische groei van de stad en onze doelstelling om te groeien met 40.000 woningen, effectief op de lange termijn weinig tot geen vertraging ondervinden.”

Mogelijkheden
“Ondertussen zal de gemeente met eventuele nieuwe bedrijven die zich aandienen en hiervan knelpunten gaan ervaren en andere bedrijven die dit willen, samen met Liander het gesprek aangaan om mee te denken en te ondersteunen in tijdelijke oplossingen en mogelijkheden. We zullen er alles aan doen om ons aandeel in het proces om te komen tot een nieuw onderstation zo soepel mogelijk te laten verlopen," aldus de wethouder.

Vragen?
Vragen over de netbeperking kunnen je mailen naar de Gemeente Lelystad via energie@lelystad.nl of bel naar Liander via 088-5426362.