Aanbesteding Arbo-dienstverlening Gemeente Lelystad

08/10/2021

Gemeente Lelystad is een Meervoudig Onderhandse aanbestedingsprocedure gestart voor de Arbo-dienstverlening. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een nieuw contract met één partij die de Arbo-dienstverlening voor Gemeente Lelystad kan verzorgen. Voor de doorontwikkeling van het ingezette duurzaaminzetbaarheidsbeleid en voor de deskundige ondersteuning bij verzuimbegeleiding van medewerkers wordt een geregistreerde en gecertificeerde bedrijfsarts en adviseur (arbeid en gezondheid) gezocht. 

Graag maakt de gemeente gebruik van de expertise in de markt en willen zij middels deze aanbesteding een aantal marktpartijen vragen hun visie met hun te delen, waarna ze in het vervolgtraject een partij selecteren om te contracteren. 

In de uitvoering van het huidige contract is een aantal zaken heel goed gegaan maar ook een aantal zaken minder goed. De gemeente wil leren van de verbeterpunten en deze meenemen in de vormgeving van een vernieuwde dienstverlening. 

Partijen worden gevraagd om Gemeente Lelystad te informeren over een complete visie met betrekking tot verzuimbegeleiding en gezondheidsmanagement. Hierbij dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met hetgeen in dit document wordt gesteld. Indien het door een partij nodig wordt geacht om aanvullende onderwerpen aan de orde te stellen, staat Gemeente Lelystad daarvoor open.

Nadere informatie is vanaf 09-10-2021 te vinden bij TenderNed www.tenderned.nl onder nummer 316770. Gemeente Lelystad handelt deze aanbesteding geheel elektronisch via TenderNed af.