Transparantere selectiewijze aanbestedingen Gemeente Lelystad

17/09/2021

Tot nu toe was de selectiewijze van de gemeente Lelystad voor het enkel- en meervoudig onderhands aanbesteden van opdrachten minder transparant waardoor lokale bedrijven soms de boot misten bij een mooie opdracht. De gemeente Lelystad gaat de procedure voor enkelvoudige en meervoudige aanbestedingen anders inrichten waardoor goed presterende leveranciers meer kans maken op een opdracht. Daarbij draagt de gemeente Lelystad een warm hart toe aan haar lokale ondernemers. Met de nieuwe methodiek van groslijsten biedt de gemeente haar lokale ondernemers ruim de kans om mee te dingen naar opdrachten.

Specifieke werkvelden
Het gaat hierbij om specifieke werkvelden. Per werkveld (b.v. asfalt, groen, riolering, etc.) wordt een groslijst opgesteld met geschikte en geïnteresseerde bedrijven. Bij een opdracht worden vanuit de betreffende groslijst bedrijven geselecteerd welke een offerteaanvraag zullen ontvangen en hierop mogen inschrijven.

Het gaat om deze groslijsten:
1. Vrijvervalriolering: aanleg
2. Drukriolering & mechanische riolering: aanleg en onderhoud
3. Elementenverharding: aanleg en onderhoud
4. Asfalt: reconstructie, aanleg
5. Betonverharding: aanleg en onderhoud
6. Civiele kunstwerken: aanleg en onderhoud
7. Beschoeiingen, duikers en kleine waterbouwkundige constructies: aanleg en onderhoud
8. Groot grondverzet
9. Onderzoeks-, ingenieurs- en adviesdiensten (met onderstaande interessegebieden):
- Civieltechnisch
- Riolering- en waterhuishoudkundig
- Groen- en cultuurtechnisch
- Constructief (civiele constructies)
- Verkeerskundig
- Grond-/Bodemonderzoek/Milieukundig
- Verharding en fundering

Geschiktheidseisen
Om op de groslijst van gemeente Lelystad te komen, moet je als bedrijf voldoen aan vastgestelde geschiktheidseisen. Ook zijn er een aantal uitsluitingsgronden. Per groslijst gelden verder specifieke voorwaarden. Alle eisen kun je vinden in de Notitie selectiemethode voor onderhands aanbesteden van opdrachten.

Aanmelden voor groslijsten
Aanmelden kan tot 30 september 2021 door een account aan te maken bij Qfact (voorheen EMVI-Prestatiemeting). Daarna kun je je ook aanmelden, alleen kan de gemeente Lelystad niet garanderen dat de gegevens dan op tijd zijn verwerkt en bestaat de mogelijk dat je een aanbesteding misloopt.

Hoe het aanmelden werkt lees je in de Uitnodiging inschrijving groslijst.