Sint voor elk Kind in Lelystad

22/07/2021

Het lijkt nog ver weg, maar stichting Sint voor elk kind is al weer druk bezig met de voorbereiding van de 7e editie van Sint voor elk Kind in Lelystad.

Sint voor elk kind richt zich op kinderen van gezinnen die leven op (of onder) bijstandsniveau in Lelystad. Veelal komen zij niet toe aan culturele en sociale activiteiten en raken daarmee sociaal geïsoleerd. Deze kinderen missen kansen en kunnen bijvoorbeeld niet meedoen met tradities zoals Sinterklaas. In Lelystad gaat het om veel kinderen waaronder zo’n 1200 in de leeftijd van 4 – 10 jaar. Zij geloven dat elk kind in Lelystad in staat moet worden gesteld deel te kunnen nemen in de maatschappij voor zijn/haar ontwikkeling, voor plezier, samen zijn, contact en eigenwaarde. Meedoen, culturele en creatieve ontwikkeling is belangrijk voor ieder kind, ongeacht afkomst, inkomen of maatschappelijke positie.

Save the date
Zaterdag 4 december 2021 gaat het weer gebeuren. Zet deze datum alvast in je agenda. Denk je mee met de fundraising, verkoop van chocoladeletters en banket?

Interesse voor een ondersteuning? Klik hier voor meer informatie.