Nieuwe Raad van Commissarissen van Werkbedrijf Lelystad

05/07/2021

Met ingang van 1 juli 2021 heeft Werkbedrijf Lelystad een nieuwe Raad van Commissarissen. Deze bestaat uit Thierry de Jager, Ellen Boonen, Ronald Wilcke, Ojanne de Vries, Truus Dolstra. Voorzitter van de Raad is Ronald Wilcke. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.  

Het Werkbedrijf Lelystad is het re-integratiebedrijf van de gemeente Lelystad en voert daarnaast een aantal maatschappelijke projecten uit.

Een Raad van Commissarissen heeft niet alleen een klankbordrol. Ook het toezicht houden op de financiële gezondheid en risicobeheersing en de uitvoering van de strategie behoren tot de taak. Een waardevolle taak in het belang van het bedrijf.