Openstelling subsidie fysieke investeringen agrarische ondernemingen

18/06/2021

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in de transitieperiode POP3+ (2021-2022) geld beschikbaar te stellen voor de subsidiemaatregel Fysieke investeringen voor de innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen in Flevoland. Met deze subsidie wil de provincie landbouwers stimuleren om duurzaam te investeren in de innovatie en modernisering van hun agrarische onderneming. Dergelijke investeringen dragen bij aan het behoud en de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit, vermindering van stikstof en het aanbrengen van verscheidenheid en vernieuwing van de agrarische sector in Flevoland.

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen
Van maandag 28 juni 09.00 uur tot en met vrijdag 17 september 2021 17:00 uur kunnen landbouwers een aanvraag indienen voor deze subsidie. In totaal is er 5,75 miljoen euro beschikbaar gesteld. 2,62 miljoen euro komt uit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 3,13 miljoen euro komt uit het Europese Landbouw Fonds Plattelandsontwikkeling (50 procent) en provinciale middelen (50 procent). De subsidie wordt verstrekt aan landbouwers en groepen landbouwers. In het openstellingsbesluit staan alle voorwaarden voor het indienen van een aanvraag. Donderdagmiddag 24 juni 2021 wordt een (online) informatiebijeenkomst over deze subsidiemaatregel georganiseerd. Aanmelden kan via: plattelandsontwikkeling@flevoland.nl

Toekomstperspectief agrarische sector Flevoland
De provincie wil het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal houden en daarvoor is een concurrerende en duurzame landbouw nodig. Daarom worden landbouwers gestimuleerd te investeren in innovaties die bijdragen aan drie doelen: verbetering van bodem en water, vermindering van stikstofuitstoot en het vergroten van de verscheidenheid en vernieuwing van de agrosector. Gedeputeerde Harold Hofstra: “De landbouw kan niet zonder een goede bodem en voldoende en schoon water. Om ook in de toekomst nog goed te kunnen boeren in Flevoland, is het noodzakelijk om te investeren in de modernisering van bedrijven en de kwaliteit van bodem, lucht en water. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan een diverse en klimaat-robuuste agrarische sector in Flevoland.” Met deze subsidieregeling kunnen agrarische ondernemers innovaties doorvoeren die gericht zijn op duurzame technologieën die bijdragen aan het toekomstperspectief van hun agrarische onderneming én de omgeving.

Klik hier voor meer informatie.