Batavialand gaat tot de bodem tijdens Nationale Archeologiedagen

11/06/2021

Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 19 en 20 juni 2021 gaat Batavialand tot de bodem. Met het thema ‘Verdronken Land’ wordt er volop aandacht besteed aan de Flevolandse bodemschatten en het belang van archeologie. Yftinus van Popta vertelt over zijn onderzoek naar Verdronken Dorpen en opent daarmee de tentoonstelling Verdronken Land. Kinderen ervaren met allerlei activiteiten wat het is om archeoloog te zijn.

Voor het eerst worden de Nationale Archeologiedagen in juni gehouden, waardoor Batavialand de kans ziet om goede Coronaproof (buiten)activiteiten te organiseren. Op zaterdag ligt het accent op de maritieme archeologie en op zondag is er meer aandacht voor de archeologie op land ofwel terrestrische archeologie .Naast activiteiten als opgravingen, lepels snijden en een kijkje achter de schermen in de depots zijn er twee speciale gasten aanwezig.

Maritiem archeoloog Thijs Coenen verzorgt op 19 juni een lezing over scheepswrakken  op de bodem van het Markermeer. In de omgeving van het Hoornse Hop zijn met behulp van sonar wrakken gelokaliseerd, die mogelijk gezonken zijn tijdens de slag om de Zuiderzee (1573). Hij vertelt over nieuwe technieken die het mogelijk maken om deze wrakken beter te onderzoeken.

Op 20 juni vertelt Yftinus van Popta over zijn onderzoek naar het middeleeuwse landschap in het gebied van de huidige Noordoostpolder. Hij ontdekte aan de hand van archeologische vondsten, historische bronnen en specialistische hoogtekaarten dat hier tussen 1100 -1400 na Chr. diverse nederzettingen hebben gelegen. De landelijke media besteedden veel aandacht aan zijn onderzoek. Voor de geschiedenis van Flevoland is de ontdekking van de Yftinus uiteraard zeer relevant. Daarom heeft Batavialand een tentoonstelling, genaamd Verdronken Land, onder andere gewijd aan zijn onderzoek, die op dezelfde dag door Yftinus geopend wordt.

Naast bovenstaande lezingen wordt er nog genoeg georganiseerd voor de kinderen. Ze kunnen buiten als junior-archeologen met metaaldetectors en troffels op zoek naar vondsten, van scherven mogen ze weer potten proberen te maken en van stukjes gewei en bot kunnen amuletten vervaardigd worden. Twee volle dagen om jong en oud archeologie zelf te laten beleven.

Kijk op Batavialand voor meer informatie.