Aanleg duurzame rotonde Dronterweg – Swifterringweg

29/03/2021

Op 1 maart 2021 is provincie Flevoland gestart met de aanleg van een duurzame rotonde op de kruising Dronterweg – Swifterringweg. In deze fase wordt hoofdzakelijk gewerkt op het kruispunt en de aansluiting van de Swifterringweg. Het verkeer kan daarom nu nog via een bypass langs de werkzaamheden worden geleid. Vanaf 6 april start een volgende, laatste fase. De rotonde wordt aan beide zijden aangesloten op de rijbaan van de Dronterweg. Overbodig geworden verhardingen worden verwijderd en de aansluitingen worden van nieuw asfalt voorzien. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de Dronterweg afgesloten vanaf de Larserringweg tot aan de Lisdoddeweg. Tijdens deze afsluiting wordt ook de deklaag aangebracht op het gedeelte tussen de Larserringweg en de nieuwe rotonde Swifterringweg. De verwachting is dat de afsluiting tot en met 30 april duurt.

Gevolgen voor het verkeer

Wegverkeer
Doorgaand verkeer op de Dronterweg richting Lelystad wordt vanaf 6 april omgeleid via de Lisdoddeweg – Biddingweg/Swifterweg – Overijsselseweg – Binnenhavenweg – Oostranddreef. Verkeer op de Dronterweg richting Dronten wordt omgeleid via de Larserringweg – Rietweg. Ook voor hulpdiensten is de Dronterweg tussen de Larserringweg en de Lisdoddeweg niet toegankelijk vanwege opgebroken wegdelen en het uitharden van beton.

(Brom)fietsers
Tot medio april kan het (brom)fietsverkeer nog geen gebruik maken van de fietspaden langs de Swifterringweg en de Dronterweg ter plaatse van het kruispunt Dronterweg - Swifterringweg. Het (brom)fietsverkeer moet voorlopig gebruik blijven maken van alternatieve routes die als omleiding worden aangegeven.

Openbaar vervoer
Tijdens de afsluiting rijdt Connexxion met kleine bussen via de Wisentweg tussen Dronten en Lelystad.