Versterking IJsselmeerdijk

26/03/2021

De versterking van IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma - HWBP, waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken. De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk loopt van de Houtribdijk bij Lelystad noordwaarts naar de Ketelbrug, die de Flevopolder verbindt met de Noordoostpolder.

Bedrijfskring Lelystad ondersteunt samen met VNO-NCW en de OVDD de ontwikkelingen in de regio in het kader van Klimaat, CO2 besparing en circulariteit voor het grote investeringsproject van Zuiderzeeland. 

De afgelopen maanden organiseerde het waterschap een aantal thematafels om belanghebbenden te informeren en te betrekken. De BKL heeft het waterschap gevraagd hoe zij het regionale bedrijfsleven er zo maximaal mogelijk bij kunnen betrekken zodat een groot deel van de € 165 miljoen ook in de regio wordt besteed. Het waterschap geeft hier graag gehoor aan en is nu in de fase beland dat zij bedrijven willen betrekken die mogelijk geïnteresseerd zijn om een actieve bijdrage in het IJMD project te leveren. Indien passend, worden deze bedrijven uitgenodigd voor een projectpresentatie/marktconsultatie. Dat zal dan ergens in het 4e kwartaal van 2021 plaatsvinden. 

Mocht je als regionale ondernemer een rol kunnen spelen bij de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van de dijkverhoging, stuur dan een bericht aan de BKL via sandrakamp@bedrijfskring.nl, zodat wij jouw contactgegevens kunnen doorsturen.

Meer informatie over het project vind je op www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.