Aanbesteding schoonmaakdienstverlening

04/03/2021

Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad heeft een openbare aanbesteding op Tendernet geplaatst voor schoonmaakdienstverlening en glasbewassing voor schoolgebouw "De Campus" in Lelystad.

Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad wil een prestatie overeenkomst aangaan met één opdrachtnemer voor de maximale duur van zeven (7) jaar, te weten een vaste, initiële periode van twee (2) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door opdrachtgever tot vijfmaal (5x) één (1) jaar. De uitvoering van de werkzaamheden start per 1 augustus 2021.

Voor meer informatie kijk hier.