Uitkomsten enquête huisvestingsproblematiek Lelystad

26/02/2021

Gezien de perspectieven in Lelystad en de mogelijke invulling van de ruimte in onze stad is Bedrijfskring Lelystad blij met alle economische ontwikkelingen die gepaard gaan met groei. Groei biedt kansen voor de werkgelegenheid en voor de groei van ondernemingen. Om deze groei mogelijk te maken, is een groter woningaanbod nodig, waardoor medewerkers die nu nog niet of zeer moeizaam in de stad huisvesting vinden, straks kunnen wonen en werken in de stad. 

Het afgelopen jaar is Gemeente Lelystad actief bezig geweest met de huisvestingsproblematiek. Met name de huisvesting voor EU-werknemers ofwel arbeidsmigranten heeft de aandacht. Op dit moment werkt Gemeente Lelystad aan een beleidsstuk over huisvestingslocatie(s) en -omvang. Om dit beleidsstuk kracht bij te zetten richting de politiek hebben wij jullie als ondernemers een aantal vragen gesteld.

Veel reacties en input

61 ondernemers hebben gereageerd en de enquête ingevuld. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om toelichting te geven over ervaringen rondom huisvestiging voor medewerkers. Hierbij kwamen interessante thema's naar voren.

Starters lopen bijvoorbeeld tegen de flinke uitdaging aan om woonruimte te vinden, waardoor er kansen worden gemist om lokaal jong personeel te kunnen werven. De schaarste aan betaalbare woningen beperkt vaak de mogelijkheden voor werving van nieuwe medewerkers. Gemiddeld zijn er 50 kijkers op een woning tot 300.000 euro en het aanbod van zowel huur- als koopwoningen is schrikbarend gedaald.

Ondernemers willen dat Lelystad een aantrekkelijke stad is. Als Lelystad een volwaardige hoofdstad wil zijn en een volwaardig vliegveld wil leveren dan moeten er zo snel mogelijk huizen worden gebouwd en daarop moet men niet afwachten op de overheid. Samen moeten we volgens de ondernemers zorgen dat Lelystad mooier en aantrekkelijker wordt om te wonen.

Genoemd werd dat werkgevers nu vaak genoodzaakt zijn om de arbeidsmigranten in een andere gemeente te huisvesten. Waardoor deze andere gemeenten arbeidsmigranten opvangen voor gemeenten die geen of te weinig voorzieningen hebben geregeld in hun eigen gemeente.

Ook werden thema's genoemd als werknemers die in scheiding terechtkomen en geen woning kunnen krijgen. Het belang om in de unieke structuur van Lelystad (iedereen een tuin) en voor de jonge doelgroep te bouwen werd aangekaart. 

Ondernemers zien de noodzaak dat er op zeer korte termijn actie wordt ondernomen.

Beleidsstuk over huisvestingslocatie(s) en -omvang

Alle antwoorden en input is geanonimiseerd en aangeleverd bij Gemeente Lelystad om het beleidsstuk over huisvestingslocatie(s) en -omvang kracht bij te zetten.