Versterking IJsselmeerdijk nieuwsbrief

19/02/2021

Bedrijfskring Lelystad ondersteunt samen met VNONCW en de OVDD de ontwikkelingen in de regio in het kader van Klimaat, CO2 besparing en circulariteit voor het grote investeringsproject van Waterschap Zuiderzeeland voor de versterking van de IJsselmeerdijk. De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk loopt van de Houtribdijk bij Lelystad noordwaarts naar de Ketelbrug, die de Flevopolder verbindt met de Noordoostpolder. Hoe de dijk het best versterkt kan worden, wordt onderzocht. Daarbij wordt de omgeving betrokken voor ideeën en mogelijkheden om samen te werken. Daarnaast wordt er gekeken naar innovatieve en duurzame oplossingen. Meer informatie over het project Versterking IJsselmeerdijk vind je hier.

Voor het project Versterking IJsselmeerdijk wordt binnenkort de eerste nieuwsbrief verstuurd. Naar verwachting zijn dit 3 à 4 nieuwsbrieven per jaar waarmee je op de hoogte gehouden wordt over het project. Wil je de nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk ontvangen? Schrijf je dan hier in.