Enquête huisvestingsproblematiek Lelystad

17/02/2021

Gezien de perspectieven in Lelystad en de mogelijke invulling van de ruimte in onze stad is Bedrijfskring Lelystad blij met alle economische ontwikkelingen die gepaard gaan met groei. Groei biedt kansen voor de werkgelegenheid en voor de groei van ondernemingen.

Om deze groei mogelijk te maken, is een groter woningaanbod nodig, waardoor medewerkers die nu nog niet of zeer moeizaam in de stad huisvesting vinden, straks kunnen wonen en werken in de stad.

Het afgelopen jaar is Gemeente Lelystad actief bezig geweest met de huisvestingsproblematiek. Met name de huisvesting voor EU-werknemers ofwel arbeidsmigranten heeft de aandacht. Op dit moment werkt Gemeente Lelystad aan een beleidsstuk over huisvestingslocatie(s) en -omvang. Om dit beleidsstuk kracht bij te zetten richting de politiek willen wij jou als ondernemer een aantal vragen stellen.

Je kunt deze enquête tot uiterlijk maandag 22 februari 2021 om 12.00 uur invullen via www.bedrijfskring.nl/formulieren/2021/enquete-huisvesting