JINC zoekt enthousiaste bedrijven voor projecten in het onderwijs

12/02/2021

Kun jij binnenkort een paar uur vrijmaken in je agenda? En wil je graag iets betekenen voor een jongere die door de coronacrisis achterop is geraakt? Meld je dan aan als vrijwilliger bij JINC!

JINC is…

een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. JINC heeft op dit moment 508 partners. Deze bedrijven zijn de ruggengraat van de organisatie. Partners stellen niet alleen mankracht beschikbaar, maar zorgen ook voor het grootste deel van de inkomsten. Zo maken ze de organisatie van de projecten mogelijk en stellen ze hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. De ervaring leert dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. 

JINC vindt… 

dat alle jongeren een eerlijke kans verdienen op de arbeidsmarkt. In Nederland groeit 1 op de 8 jongeren op in armoede. De plek waar je in Nederland geboren wordt, is helaas nog steeds een belangrijke voorspeller van je toekomstperspectieven. Veel jongeren groeien vaak op met weinig rolmodellen en voorbeelden. Dit vindt JINC onacceptabel. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot 16 jaar met een sociaaleconomische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt; door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (taal-) vaardigheden en workshops over ondernemerschap. Hiermee worden jaarlijks ruim 65.000 leerlingen van de basisschool en het vmbo bereikt. Het doel: een juiste studiekeuze, minder kans op schooluitval en beter zicht op werk. JINC werkt hierbij nauw samen met het bedrijfsleven en het onderwijs en is momenteel actief in Amsterdam, Arnhem, Breda, Flevoland, Groningen, Haaglanden, Kennemerland, Leeuwarden, Leiden, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Tilburg, Zaanstad en Zuid-Limburg. En zij breiden hun komende jaren nog verder uit!

JINC doet… 

In de unieke JINC-projecten ontwikkelen jongeren de vaardigheden om het op eigen kracht te redden. JINC gelooft dat deze structurele benadering meer effect heeft dan een eenmalige interventie. Ze leren solliciteren, maken kennis met verschillende beroepen en ontdekken samen met een coach welk werk bij hen past. Niet alle jongeren krijgen deze vaardigheden vanuit huis mee. Daarom hebben juist zij een extra steuntje in de rug nodig. JINC geeft jongeren het zelfvertrouwen en de competenties voor een betere start op de arbeidsmarkt. Hoe? Ze ontdekken welke talenten ze hebben en welke beroepsmogelijkheden er zijn, ze leren moeilijke gesprekken voeren en de kneepjes van het solliciteren. 

JINC slaat bruggen tussen het bedrijfsleven en het onderwijsveld, tussen jongeren uit een omgeving met sociaaleconomische achterstand en mensen uit het bedrijfsleven. Alleen gezamenlijk kan het probleem van kansenongelijkheid worden opgelost. 

Wat kunnen jullie betekenen? 

Door deelname aan (een van) de JINC projecten, kunnen jullie jongeren een kans geven om kennis te maken met jullie bedrijf, jullie sector en verschillende beroepen. Op die manier help je deze jongeren een stap op weg naar een goede studiekeuze en baan. Voor jullie is het een kans om jongeren in contact te laten komen met jullie organisatie. Daarmee enthousiasmeer je ze voor jullie werk en zet je je als bedrijf in voor een maatschappelijk belang. Plus het is voor medewerkers ontzettend leuk om een ochtendje met deze doelgroep in contact te komen!

Strijd je met JINC mee tegen kansenongelijkheid? Neem contact op en wie weet inspireer jij straks de toekomst van Nederland. Kijk voor meer informatie op www.jinc.nl/doe-mee/ of mail voor een vrijblijvende kennismaking naar flevoland@jinc.nl.