Aanbesteding Gemeente Raadsinformatie- en Vergadersysteem (RIS)

12/02/2021

Gemeente Lelystad is op zoek naar een partij voor het verzorgen van Raadsinformatie- en vergadersysteem. Deze partner geeft invulling aan de gewenste vergaderfunctionaliteit met als doel te komen tot een Raadsinformatie- en vergadersysteem waarmee vergaderingen en bestuurlijke processen, van zowel gemeenteraad, college van B&W als ambtelijke organisatie, optimaal worden ondersteund.

Bij belangstelling voor deze aanbesteding, zie onderstaande brief voor nadere informatie.
Aanbesteding: Raadsinformatie- en Vergadersysteem (RIS)