MBO College Lelystad bouwt aan duurzame en inclusieve toekomst

25/01/2021

MBO College Lelystad werkt – samen met het lokale bedrijfsleven - hard aan de implementatie van de Circulaire Regionale Economie en aan het programma Lelytalent. Beide programma’s organiseerden daarom samen op donderdag 21 januari een online nieuwjaarsreceptie, met als thema ‘een duurzame en inclusieve toekomst’. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over wat duurzaamheid en inclusie betekent in de praktijk, maar vooral ook voor de studenten aan tafel. Tafelheer Bas Haring (Nederlands filosoof, informaticus en o.a. schrijver van kinderboeken) praatte onder andere met gedeputeerde Cora Smelik, Giny Smits (Lelytalent), Maurijn Odé (Practor CRE) en vooral met studenten van verschillende opleidingen. Het was mooi om te zien dat deze studenten een waardevolle bijdrage konden leveren aan de discussie. Daarnaast vertelden ze ook over hun eigen ervaringen met duurzaamheid en circulariteit binnen hun opleiding. Presentator Art Rooijakkers schoof aan om zijn visie op duurzaamheid en onze toekomst te delen. Dit deed hij aan de hand van zijn nieuwe boek ‘De eeuw van mijn dochters’.

Tafelheer Bas Haring opende de nieuwjaarsreceptie door alle sprekers te introduceren. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, probeerde aan de hand van beeldende voorbeelden zijn visie over het thema over te brengen. Een belangrijke, terugkerende vraag binnen deze bijeenkomst was: hoe ziet de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving eruit? Dit bleek de opmaat voor een boeiende discussie die goed werd geleid door Bas Haring. Met rake vragen wist hij onderwerpen aan elkaar te verbinden en gaf iedereen de gelegenheid om zijn zegje te doen. Ondertussen konden geïnteresseerden in de chat met elkaar praten, maar ook vragen indienen voor de gasten aan tafel.

Wat is de Circulaire Regionale Economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en hierdoor waarde vernietiging te minimaliseren. Dit is goed voor zowel de economie als het milieu. Voor onze studenten betekent dit dat zij in diverse fases van hun opleiding kennismaken met de theorie over de circulaire economie en de praktische uitvoering daarvan binnen het lokale bedrijfsleven. Met een practoraat voor het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, werkt MBO College Lelystad toe naar de circulaire transitie van 2050.

Wat is Lelytalent?

Het thema inclusie vult Lelytalent in. Het programma Lelytalent heeft als doel studenten in een kwetsbare positie optimaal voor te bereiden op de (circulaire) arbeidsmarkt. Lelytalent richt zich op studenten uit Entree en niveau 2. Deze opleidingen leiden op tot praktische beroepen. Hiermee dient Lelytalent twee doelen, enerzijds biedt het de studenten kansen die in het reguliere onderwijs niet voor deze studenten zijn, anderzijds levert het praktisch geschoold personeel waar de bedrijven om zitten te springen. Om dit optimaal in te vullen werken het onderwijs en het bedrijfsleven intensief samen aan het leren op de werkvloer. Daarbij is het bieden van maatgerichte begeleiding door praktijkbegeleiders en talentcoaches een belangrijke speerpunt. MBO College Lelystad is trots op de huidige samenwerking, maar beseft dat ze er nog niet zijn. Er liggen nog vele kansen om die samenwerking verder te ontwikkelen naar een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.