AGORA kondigt reorganisatie aan, theater richt zich op de toekomst

14/01/2021

AGORA gaat reorganiseren. Woensdag 13 januari 2021 is het voorlopige besluit definitief geworden en heeft het Lelystadse theater de medewerkers hierover ingelicht. De reorganisatie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgerond. Deze ingreep is noodzakelijk in het belang van de toekomst van AGORA. Bestuur en directie vinden het belangrijk dat het theater behouden blijft voor de culturele infrastructuur van Lelystad en het kloppend hart vormt van het nieuw te realiseren Theaterkwartier.

Het bestuur en de directie van Bedrijfskring Lelystad spreekt haar steun uit aan directie en medewerkers van het AGORA theater in deze zware situatie. 

AGORA wordt hard geraakt

Allereerst is er de coronacrisis waardoor de deuren gesloten moesten worden voor theater-, bioscoop- en zakelijke bezoekers, dan wel dat er slechts een beperkt aantal gasten welkom waren. Vrijwel alle geplande activiteiten zijn vanaf 13 maart 2020 weggevallen en de daarbij horende inkomsten ook. Daarnaast verliest AGORA in 2021 definitief haar bioscoopfunctie. De nieuwe bioscoop is nog niet gereed maar AGORA zal per 1 maart stoppen met het vertonen van films. Deze zijn vanwege de coronamaatregelen zwaar verliesgevend. Het filmtheater zal voorlopig nog wel haar films blijven vertonen in het theater. “Wij zijn in de afgelopen periode hard geraakt en hebben nog vele zware maanden voor de boeg. Daarom moeten we kritisch naar onze inkomsten en uitgaven kijken en scherpe keuzes maken. Met pijn in het hart nemen we afscheid van betrokken, ervaren en getalenteerde collega’s”, aldus Richard Wijnveldt, directeur AGORA. Hij noemt de reorganisatie een pijnlijke, maar tegelijkertijd onontkoombare stap. “Pijnlijk omdat we ons maar al te goed realiseren dat dit besluit grote consequenties heeft voor de collega’s die hun baan verliezen én zwaar is voor de collega’s die blijven.”.

De ingreep in de organisatie is noodzakelijk om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. “We mogen er niet vanuit gaan dat we op korte termijn weer volledig open zijn en ons vaste aantal bezoekers ontvangen en een zelfde aantal evenementen hosten. Want het is overduidelijk dat de culturele sector één van de laatste plekken in Nederland is die weer op volle capaciteit mag draaien. Daarmee treft de coronacrisis ons extra zwaar en is de onzekerheid nog groter.”.

De reorganisatie is gericht op het aanpassen van de organisatie aan het sterk teruglopende werkvolume en het vergroten van de efficiency om AGORA beter op de toekomst voor te bereiden. Als gevolg van de reorganisatie zal er 10,78 fte verdwijnen. Dit heeft gevolgen voor 33 medewerkers bestaande uit een combinatie van oproepkrachten, tijdelijke en vaste contracten. Het banenverlies treft alle afdelingen van AGORA. Hierbij zijn gedwongen ontslagen helaas onvermijdelijk. Het theater zal zich volledig inzetten om medewerkers die hun baan verliezen zo goed mogelijk te begeleiden en heeft in overleg met de Kunstenbond hiervoor een sociaal plan opgesteld.

De afgelopen tijd maakte AGORA gebruik van verschillende landelijke en lokale noodregelingen zoals de NOW. Daar is de directie van het theater zeer dankbaar voor. “Daarmee hebben we tot nu toe het hoofd boven water weten te houden. Maar deze steun maakt geen einde aan de financiële onzekerheid en dekt niet de inkomsten die wij maandelijks verliezen. Zonder deze reorganisatie gaat AGORA het niet redden”, aldus de directeur.