Oproep sluiting Piet Heintunnel in 2021: oplossingen en alternatieve routes

13/11/2020

Interactieplatform Amsterdam Bereikbaar houdt zich bezig met de communicatie rondom de bereikbaarheid van Amsterdam, vooral in het kader van hinder door werkzaamheden en het bieden van handelingsperspectief aan reizigers. Zo ook de in 2021 komende afsluiting van de Piet Heintunnel en de mogelijkheden die er aan reizigers geboden gaan worden om de hinder tot een minimum te beperken en ze alternatieve reismethodes aan te reiken om toch hun plaats van bestemming goed te kunnen bereiken. Hier vallen ook reizigers uit Flevoland onder.

Een van de oplossingen die geboden gaat worden in deze context, is het presenteren van de MaaS-app aan reizigers (deze app wordt momenteel ontwikkeld en getest door Amaze). Graag brengen de makers van deze app deze ook onder de aandacht bij reizigers vanuit de provincie Flevoland.

Het team van Amaze zou graag met iemand van Bedrijfskring Lelystad in gesprek gaan over het informeren over de mogelijkheden en hoe zij die het beste bij de reiziger krijgen. Heb jij hier ideeën over? Neem dan contact op met BKL directeur Sandra Kamp via sandrakamp@bedrijfskring.nl