Uitnodiging digitale startbijeenkomst verkenning versterking IJsselmeerdijk

06/10/2020

Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. De dijk loopt van de Ketelbrug tot aan de Houtribsluizen bij Lelystad. Deze aankondiging (kennisgeving) is bedoeld voor de omgeving (participatie). Ook is dit een uitnodiging aan geïnteresseerden en belanghebbenden voor de digitale startbijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 van 19.30 - 21.30 uur. De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken.

Waterschap Zuiderzeeland nodigt de omgeving uit om mee te denken of mee te doen. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en om Flevoland en een klein deel van Overijssel en Friesland. Een dijkversterking kan impact hebben op de omgeving. Zij betrekken daarom de omgeving al vroeg in het proces bij het maken van plannen voor de IJsselmeerdijk. Daarbij kijken ze ook naar meekoppelkansen: plannen van derden die met de dijkversterking kunnen worden gecombineerd. Ook horen we graag hoe u de dijk ervaart en starten we binnenkort met een belevingsonderzoek.

Lees meer op de website van Waterschap Zuiderzeeland