Sportbedrijf Lelystad stuurt brandbrief aan gemeente Lelystad

02/10/2020

Sportbedrijf Lelystad (SBL) maakt zich zorgen over de (financiële) steun van de gemeente aan het sportieve hart van Lelystad (alle sport- en beweegaanbieders) in het algemeen en Sportbedrijf Lelystad in het bijzonder. Een vitale toekomst van onze inwoners en met name van onze kinderen staat op het spel. Stilzitten is in allerlei opzichten geen optie. Daarnaast dreigt de lokale sportinfrastructuur op losse schroeven te komen staan. Vandaar dat SBL een brandbrief aan het college en de raad van Lelystad hebben verstuurd.

Lelystad is echter een sportstad met een ondergemiddelde financiering voor een bovengemiddelde problematiek. De lage sport- en beweegparticipatiecijfers voor de coronacrisis spreken voor zich. Investeren in sport, bewegen en een gezonde levensstijl betekent het tegengaan van de stijging van de zorgkosten, het sneller herstellen van de sociale cohesie en het meer weerbaar maken van de Lelystadse samenleving. In deze tijden een must. 

Tevens nodigt SBL de sport- en beweegaanbieders van Lelystad uit te voor vrijdag 9 oktober 9.00 uur. Zij geven dan een verdere toelichting op de brandbrief: de huidige stand van zaken, de gevolgen van minder investeren in het sportieve hart en de noodzaak voor een brede gemeentelijke financiering van dit sportieve hart. Door de nieuwe corona-maatregelen is de toelichting digitaal/online. Inschrijven kan bij J.vanValkengoed@sportbedrijf.nl.