Aanbesteding Payroll door Gemeente Lelystad

13/08/2020

Aankondiging van Opdracht

Gemeente Lelystad heeft een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd inzake de Europese aanbesteding “Payroll”. De Opdracht is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 267088 en heeft betrekking op een aanbestedingsprocedure voor Payroll. Gemeente Lelystad wenst een overeenkomst aan te gaan met een partij die het juridisch werkgeverschap en de verloning van flexibele arbeidskrachten op zich neemt. Het gaat om flexibele arbeidskrachten waarvoor Gemeente Lelystad de werving en selectie verricht of heeft verricht en waarbij Gemeente Lelystad leiding en toezicht uitoefent.

Deze aanbesteding richt zich uitsluitend op payroll. Gemeente Lelystad werft en selecteert zelf de arbeidskracht en beoogd Opdrachtnemer verzorgt de administratieve taken en wettelijke verplichtingen voor deze arbeidskracht. Gemeente Lelystad heeft een wettelijke zorgplicht met betrekking tot onderwijshuisvesting. Gemeente Lelystad wenst deze opdracht uit te laten voeren door een partij die kennis en ervaring heeft met dienstverlening met betrekking tot payroll. Gemeente Lelystad ziet graag dat lokale partijen betrokken zijn in aanbestedingsprojecten,

De aanbestedingsstukken zijn beschikbaar via www.tenderned.nl. Om mee te kunnen doen met een aanbesteding is een TenderNed-account nodig. Op TenderNed wordt ‘In 6 stappen inschrijven op een aanbesteding via TenderNed’ uitgelegd hoe een onderneming zich kan aanmelden of inschrijven.